25/05/2018

การสื่อสารและเชื่อมโยง

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดสระบุรี
Rate this item
(0 votes)

การสื่อสารและเชื่อมโยง

การสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูลในจังหวัดสระบุรี

ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

โทรศัพท์

      ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)ได้พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารทางด้านโทรคมนาคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องและทันกับความต้องการของประชาชน โดยได้พัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งแบบมีสาย และแบบไร้สาย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการ และภายในปี 2555 มีนโยบายเปิดให้บริการโทรศัพท์ระบบ 3G

การสื่อสารโทรคมนาคม

ปี 2554 จังหวัดสระบุรีมีการสื่อสารโทรคมนาคมดังนี้

  • ที่ท้าการไปรษณีย์-โทรเลข 18 แห่ง
  • สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ AM 1 สถานี
  • สถานีวิทยุเครื่องส่ง AM 111,000 กิโลวัตต์ (กรมประชาสัมพันธ์) 1 แห่ง
  • สถานีวิทยุกระจายเสียง FM (วิทยุชุมชน) 55 สถานี
  • หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 15 ฉบับ
  • เคเบิลทีวีท้องถิ่น 9 สถานี

ที่มา : ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

 

Read 178 times Last modified on 06/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.