25/05/2018

พลังงานชุมชน และการจัดการ

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดสระบุรี
Rate this item
(0 votes)

พลังงานชุมชนและการจัดการ

อาสาสมัครพลังงานชุมชน ตำบลหินซ้อน จังหวัดสระบุรี

      มีความประมาณตนใช้พลังงานบนพื้นฐานของความประหยัดไม้ฟุ้งเฟ้อ มีเหตุผลพิจารณาจัดหาพลังงานทดแทนในชุมชนก่อนเสียเงินซื้อหาจากภายนอก ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้วัตถุดับที่หาได้ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับปัญหาขาดแคลนพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน

      ที่กล่าวมาข้างตนคือหลักปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายเจ็น และนายประจักษ์ ต้นเกตุ สองพี่น้องอาสาสมัครพลังงานชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงาน โดยการส่งเสริมของสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี มาตั้งแต่ปี 2552 ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ผ่านการเรียนรู้อบรมทักษะความสามารถด้านการบริหารจัดการพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการและศักยภาพในชุมชน ซึ่ง บ้านหนองงิ้วผา ม.6 ต.หินซ้อน มีความโดดเด่นด้านการเลี้ยงสัตว์มีฟาร์มหมูที่สามารถนำมาทำแก๊สชีวภาพ มีเศษวัสดุทางการเกษตรสามารถนำมาเผาถ่านเป็นพลังงานทดแทน LPG และ มีวัตถุดิบที่สามารถนำผลิตเตาซุปเปอร์อั่งโล่

      การเป็นผู้นำของสองพี่น้องในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และรองนายก อบต. จึงต้องลงมือทำงานด้านพลังงานทดแทนเพื่อเป็นแบบอย่างและต้นแบบให้สมาชิกในชุมชนได้เห็นประโยชน์ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้สองพี่น้องได้พัฒนาพื้นที่ในบ้านตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน ใช้จริง ทำจริง จนประสบความสำเร็จพึ่งพาตนเองได้ มีชุมชนข้างเคียงเข้ามาดูงานมากมาย จนได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน ถ่ายทำโฆษณาชุด ”มีพลังงาน มีความสุข” จากกระทรวงพลังงาน สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านหนองงิ้วผา

หากเช้าไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบของสองพี่น้องก็จะได้เห็นกิจกรรมที่หลากหลายเช่น ที่บ้านนายเจ็น ต้นเกตุ มีสาธิตการทำสบู่ น้ำยาเอนกประสงค์ จักรยานสูบน้ำ เตาเผาถ่านแบบโดมขนาด 1,000 กก.ได้ถ่านคุณภาพสูงไว้ใช้และเก็บน้ำส้มควันไม้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ การใช้ฟืน ถ่าน และแก๊สชีวภาพทดแทนแก๊ส LPG 100% รวมทั้งเป็นวิทยากรศูนย์สาธิตการผลิตเตาซุปเปอร์อั่งโล่แบบครบวงจร จำหน่ายเป็นรายได้เสริมและต้อนรับชุมชนที่อยากมาอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการปั้นเตา

Read 164 times Last modified on 06/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.