25/05/2018

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดปทุมธานี
Rate this item
(0 votes)

สาธารณะสุข

จังหวัดปทุมธานีมีสถานพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่งโรงพยาบาลเฉพาะทาง 2 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น 1 แห่งสถานพยาบาลที่รับไว้ค้างคืน 1 แห่ง สถานีอนามัย 78 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 14 แห่งคลินิก (ทุกประเภท) 439 แห่ง จํานวนเตียง 2ม852 เตียงสําหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์ 92 คน ทันตแพทย์ 50 คน เภสัชกร 68คน อัตราส่วนแพทย์ต่อจํานวนประชากรจังหวัดปทุมธานีเมื่อปี2555 เท่ากับ 1: 14,420 คน ต่ํากว่ามาตรฐาน (แพทย์มาตรฐาน 1: 6,000คน)

 

รายชื่อสาธารณสุขในจังหวัดปทุมธานี

 • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
 • โรงพยาบาลปทุมธานี
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลเอกปทุม
 • โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี (โรงพยาบาลนวนครเดิม)
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิตแม่และเด็ก
 • โรงพยาบาลปทุมเวช
 • โรงพยาบาลคลองหลวง
 • โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
 • สถาบันธัญญารักษ์
 • โรงพยาบาลลำลูกกา
 • โรงพยาบาลสามโคก
 • โรงพยาบาลธัญบุรี
 • โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
 • โรงพยาบาลหนองเสือ
 • โรงพยาบาลแพทย์สมภพ
 • ศูนย์การแพทย์เวชพิทักษ์
 • โรงพยาบาลภัทรธนบุรี
 • โรงพยาบาลเมืองปทุม
 • ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี
 • โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล รังสิต
 • คลินิกเวชกรรมพญาไทเทเลแคร์คลินิก (กำลังก่อสร้าง)
Read 197 times Last modified on 05/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.