26/02/2018

การพัฒนาท้องถิ่น

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 (จ.พระนครศรีอยุธยา)
Rate this item
(0 votes)

การพัฒนาท้องถิ่น

 

อยุธยาพร้อมเดินหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองฟื้นฟู 623 ครัวเรือนสู่การจัดการภัยพิบัติ ในโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง (SUB) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ป้าหมายในการซ่อมสร้างบ้านและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวมให้ชุมชนคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี54 ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายโครงการจำนวน 10ชุมชน5เทศบาล/อบต. 623 ครัวเรือน งบประมาณสนับสนุน 12,000,000 บาท  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือ ผ่านกองทุน Japan Social Development Fund ภายใต้โครงการ Community-Base Livelihood Support for the Urban Poor ระยะเวลา 3 ปี(2556-2558) เพื่อฟื้นฟู และพัฒนาชุมชนคนในเมืองที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยเมื่อปี 2554  ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องทำข้อมูลรายครัวเรือน ช่วยกันกำหนดหลักเกณฑ์การการช่วยเหลือ ซึ่งเน้นกระบวนการสร้างคน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในช่วงท้ายได้มีการหารือเพื่อออกแบบการทำงาน การพัฒนาโครงการขาขึ้น การพัฒนาระหว่างการทำ และการติดตามต่อเนื่องในระดับพื้นที่ ทั้ง 11 ชุมชน ดังนี้

1.ชุมชนวัดแจ้งพัฒนา

2.ชุมชนสุริยมุณี

3.ชุมชนคลองปากข้าวสาร

4.ชุมชนวัดพระญาติการาม

5.ชุมชนต้นสะตือ

6.ชุมชนวัดตระไกร หมู่ 2

7.ชุมชนหัวแหลม

8.ชุมชนศรีสรรเพชญ์

9.ชุมชนหลังสุเหร่า หมู่ 4

10.ชุมชนคนรักวังน้อย หมู่ 7 ลำไทร

Read 219 times Last modified on 04/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.