26/02/2018

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

Written by  โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (จ. นครราชสีมา)
Rate this item
(0 votes)

ในเมืองโคราชนั้น นอกจากจะมีคนโคราชแท้ๆ อาศัยอยู่แล้วยังมีคนลาว คนแขก คนส่วย คนอินเดีย และคนจีน อาศัยอยู่ด้วยกัน ซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์มีอาชีพ มีประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การแต่งกาย และภาษาพูด ที่แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่รวมกันได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นความหลากหลายในความเป็นหนึ่งเดียว
อย่างแท้จริง

สำหรับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ได้แก่

1) งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม): เป็นงานประจำปีของจังหวัด กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓ เมษายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่คุณหญิงโมได้รับชัยชนะจากข้าศึก ในงาน
มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมการออกร้านจัดนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน

2) งานประเพณีแข่งเรือพิมาย: เป็นงานประเพณีที่ชาวอำเภอพิมายร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
โดยจะจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกายน งานนี้นอกจากจะมีการแข่งเรือของชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ ในอำเภอพิมายและอำเภอใกล้เคียงแล้ว ยังมีการตกแต่งเรือตามแบบเรือพระราชพิธี และประกวดการแห่เรือ

3) งานเทศกาลเที่ยวพิมาย: จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดนครราชสีมา คืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดียวกับงานประเพณีแข่งเรือพิมาย ภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การแข่งเรือยาวประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่พุทธราชาและพุทธประวัติขบวนแห่พุทธประทีปและการแสดงประกอบแสงเสียง

4) เทศกาลตรุษจีน: จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกรำคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงมหรสพ การแสดงมังกร สิงโตเอ็งกอ รถลาก ขบวนแห่นิทรรศการวัฒนธรรมไทย-จีนของชมรมชาวจีนในจังหวัด มีการแจกอั่งเปา การออกร้านจำหน่าย สินค้าและอาหารขึ้นชื่อ

5) งานกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน: จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนำคมของทุกปี ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก บ้านกกกอก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยจัดแบบเรียบง่าย เป็นการเตรียม อาหารมารับประทานร่วมกัน และมีการแสดงพื้นบ้าน ต่อมาได้มีการปรับปรุงรูปแบบให้กระชับ
ทันสมัยขึ้น และเพิ่มการแสดงแสง สี เสียง ชุดศรีจนาศะปุระ ซึ่งเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับตำนานพื้นเมืองของเมืองสูงเนิน และปรับปรุงการรับประทานอาหารให้เป็นแบบขันโตก

6) งานเบญจมาศบานในม่านหมอก: จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ภายในงานจัดให้มีการประกวดดอกเบญจมาศ ชมแปลงเบญจมาศถึง 20 สายพันธุ์ สาธิตการเพาะเห็ดหอมครบทุกขั้นตอน เรียนรู้เคล็ดลับการทำเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) การเดินป่า และศึกษาธรรมชาติ

7) การแสดงแสง สี เสียงพิมายขนาดเล็ก (Mini Light and Sound): จัดขึ้นในวันเสาร์สุดท้าย
ของเดือน (ยกเว้น ในช่วงฤดูฝน) ภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง พร้อมอาหารค่ำแบบพื้นเมืองร่วมสมัย

8) งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช: จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 9-15 ธันวาคมของทุกปี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมในราคาผู้ผลิต การออก ร้านผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่หลากหลาย ประกวดธิดาผ้าไหม แฟชั่นโชว์ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองราคาถูก รวมทั้งการชมนิทรรศการทางวิชาการ และการสาธิตขั้นตอนการผลิตผ้าไหมตั้งแต่เริ่มแรก

9) งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมา: จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม จัดขึ้น ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด

10) งานปากช่องคาวบอยเฟสติวัล: จัดขึ้นในช่วงปลายปี ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
ของทุกปี ณ สถานประกอบการที่พักในพื้นที่อำเภอปากช่อง ภายในงานมีการแสดงกิจกรรมคาวบอย
การประกวดคาวบอยและคาวเกิร์ล การแสดงดนตรีสไตล์คันทรี่ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าคาวบอย

Read 172 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.