26/02/2018

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

Written by  โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (จ. นครราชสีมา)
Rate this item
(0 votes)

จังหวัดนครราชสีมา มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงพยาบาลเอกชน 8 แห่ง
คลินิกแพทย์และคลินิกทันตกรรม จำนวน 236 แห่ง มีศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตอำเภอเมือง จำนวน
4 แห่ง เป็นโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดสาธารณสุข 31 แห่ง แบ่งเป็นระดับโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,019 เตียง
1 แห่ง โรงพยาบาลจิตเวช 1 แห่ง โรงพยาบาลแม่และเด็ก 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 28 แห่ง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงกลาโหม 2 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 349 แห่ง

โรงพยาบาลศูนย์

  • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา(1,619 เตียง) เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลทั่วไป

  • โรงพยาบาลปากช่องนานา(300 เตียง)
  • โรงพยาบาลบัวใหญ่(268 เตียง)
  • โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา(200 เตียง)
  • โรงพยาบาลพิมาย(144 เตียง)

โรงพยาบาลชุมชน

·       โรงพยาบาลสีคิ้ว (133 เตียง)

·       โรงพยาบาลด่านขุนทด (125 เตียง)

·       โรงพยาบาลสูงเนิน (121 เตียง)

·       โรงพยาบาลปักธงชัย (106 เตียง)

·       โรงพยาบาลครบุรี (94 เตียง)

·       โรงพยาบาลโชคชัย (91 เตียง)

·       โรงพยาบาลชุมพวง (89 เตียง)

·       โรงพยาบาลประทาย (84 เตียง)

·       โรงพยาบาลโนนสูง (81 เตียง)

·       โรงพยาบาลหนองบุญมาก (74 เตียง)

·       โรงพยาบาลห้วยแถลง (72 เตียง)

·       โรงพยาบาลคง (69 เตียง)

·       โรงพยาบาลโนนไทย (66 เตียง)

·       โรงพยาบาลจักราช (64 เตียง)

·       โรงพยาบาลเสิงสาง (55 เตียง)

·       โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

·       โรงพยาบาลโนนแดง (49 เตียง)

·       โรงพยาบาลวังน้ำเขียว (42 เตียง)

·       โรงพยาบาลแก้งสนามนาง (42 เตียง)

·       โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม (40 เตียง)

·       โรงพยาบาลขามสะแกแสง (35 เตียง)

·       โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (34 เตียง)

·       โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง (34 เตียง)

·       โรงพยาบาลลำทะเมนชัย (34 เตียง)

·       โรงพยาบาลขามทะเลสอ (34 เตียง)

·       โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (34 เตียง)

·       โรงพยาบาลสีดา (30 เตียง)

·       โรงพยาบาลเทพารักษ์ (30 เตียง)

·       โรงพยาบาลบัวลาย (30 เตียง)

·       โรงพยาบาลหัวทะเล (30 เตียง)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลทหาร

 

โรงพยาบาลเอกชน

 ·       โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา (150 เตียง)

·       โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง (31 เตียง)

·       โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล (35 เตียง)

·       โรงพยาบาลเฉลิมชัย

·       โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ (150 เตียง)

·       โรงพยาบาลด่านเมดิคอล

·       โรงพยาบาลเดอะโกลเด้นท์เกต (60 เตียง)

·       โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ (50 เตียง)

 ·       โรงพยาบาล ป.แพทย์ (150 เตียง)

·       โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2

·       โรงพยาบาลปากช่องเมมโมเรียน

·       โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล

·       โรงพยาบาลมิตรภาพโพลี่คลีนิค

·       โรงพยาบาลมนตรี

·       โรงพยาบาลสาตรเวช

·       โรงพยาบาลหมอสิน

 

โรงพยาบาลเฉพาะทาง

อื่นๆ

Read 135 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.