22/05/2018

การศึกษาและเยาวชน

Written by  FSRU จ.สมุทรปราการ
Rate this item
(0 votes)

การศึกษาและเยาวชน

สถานศึกษา

สถานศึกษาสังกัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1,2 และ สพม.6

 จังหวัดสมุทรปราการมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนทั้งสิ้น 278 แห่งมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 191,1023 คน ครู 8,989 คน และห้องเรียน 5,925ห้อง คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อนักเรียน 22:1 และนักเรียนต่อห้องเรียน 33:1 แสดงว่าจังหวัดฯ อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดสมุทรปราการมีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมจำนวน 119 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดจำนวน 25 แห่ง มีนักเรียนจำนวน 11,264 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 94 แห่ง มีนักเรียนจำนวน 7,867 คน ซึ่งจำนวนนักเรียนและโรงเรียนในสังกัด อปท. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556

สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 6 แห่ง โดยแบ่งเป็นภาครัฐจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ อำเภอบางพลี
 2. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

และภาคเอกชน 4 แห่ง ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา) อำเภอบางเสาธง
 2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอำเภอบางพลี
 3. วิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก อำเภอบางพลี
 4. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิอำเภอบางพลี

สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการมีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด 8 แห่ง โดยแบ่งเป็นภาครัฐจำนวน 4 แห่ง ได้แก่

 1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ
 3. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 4. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์

และภาคเอกชน 4 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ อำเภอบางพลี
 2. โรงเรียนเกริกวิทยาลัย อำเภอบางพลี
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 4. โรงเรียนสุวรรณภูมิเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ อำเภอบางพลี

 

Read 188 times Last modified on 24/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.