22/05/2018

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

Written by  FSRU จ.สมุทรปราการ
Rate this item
(0 votes)

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

การบริการด้านสาธารณสุข

สถานรักษาพยาบาล

จังหวัดสมุทรปราการมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเดิม จำนวนทั้งสิ้น 48 แห่ง ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์ที่ส่วนกลางกำหนด รพ.สต.1 แห่งควรรับผิดชอบประชากรไม่เกิน 10,000 คน ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,269,912 คนดังนั้นควรมี รพ.สต. จำนวน 126 แห่ง

บุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐ

จังหวัดสมุทรปราการมีโรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 5 แห่ง ซึ่งพบว่าจังหวัดฯ มีบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพรวมจำนวน 831 คน ซึ่งตามเกณฑ์ควรมีจำนวน 1,641 คน ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์ในทุกสาขาวิชาชีพหลัก จำนวน 810 คน

สถานที่รับบ้าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด

จังหวัดสมุทรปราการมีสถานที่รับบ้าบัดและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด ซึ่งตั้งอยู่ในสถานีอนามัยในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ จำนวนรวมทั้งสิ้น 63 แห่ง โดยรับบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดฯ ระบบสมัครใจ ดังนี้

อำเภอเมือง

สสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง

สสอ.ต.บางโปรง

สสอ.ต.เทพารักษ์

สสอ.แพรกษา

สสอ.ต.บางปู

สสอ.ต.บางปูใหม่

สสอ.ต.ท้ายบ้าน

สสอ.ต.ท้ายบ้านใหม่

สสอ.ต.บางเมือง

สสอ.ต.บางเมืองใหม่

สสอ.ต.บางด้วน

สสอ.ต.ส้าโรงเหนือ

สสอ.ต.บ้านคลองเก้า

ศูนย์สุขภาพชุมชนบุญศิริ

ศูนย์สุขภาพชุมชนร่มโพธิ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนพุทธรักษา

 

อำเภอบางบ่อ

คลองด่าน หมู่ 13

คลองด่านหมู่ 1

นิยมยาตรา

บางบ่อ

บ้านระกาศ หมู่ 3

บ้านระกาศ หมู่ 8

บางพลีน้อย หมู่ 3

บางพลีน้อย หมู่ 5

บางพลีน้อย หมู่ 8

บางเพรียง

คลองสวน

เปร็ง

 

อำเภอบางพลี

บางแก้ว

ราชาเทวะ

บางปลา

บางโฉลง

วัดสลุด

หนองปรือ

คลองสี่

 

 

อำเภอพระประแดง

สำโรง

สำโรงกลาง

สำโรงใต้

บางครุ

ทรงคะนอง

บางยอ

บางหัวเสือ

บางหญ้าแพรก

บางกอบัวหมู่ 2

บางกอบัวหมู่ 12

บางพึ่ง

บางน้ำผึ้ง

บางกระสอบ

บางกระเจ้า

บางจาก

 

 

อำเภอพระสมุทรเจดีย์

บ้านขุนสมุทรไทย

บ้านขุนสมุทร

คลองทะเล

บ้านคลองสวน

บ้านคู่สร้าง

ในคลองบางปลากด

นาเกลือ

แหลมฟ้าผ่า

 

อำเภอบางเสาธง

บางเสาธง

เมืองใหม่บางพลี

เสาธงกลาง

ศีรษะจรเข้น้อย

ศีรษะจรเข้ใหญ่

วัดศรีวารีน้อย

 

 

Read 192 times Last modified on 24/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.