24/05/2018

พลังงานชุมชน และการจัดการ

Written by  FSRU จ.ชลบุรี
Rate this item
(0 votes)

พลังงานชุมชนและการจัดการ

การผลิตนําส้มควันไม้ ลดต้นทุนการผลิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและมีความตระหนักถึงการ ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืชโดยหันมาทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้การผลิตน้ำส้มควันไม้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ในการป้องกันแมลง เชื้อราชนิดต่างๆ รวมถึงการเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืช และให้เกษตรกรสามารถประกอบเตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร ไว้ใช้ในครัวเรือน เพื่อลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร โดยที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯนี้ คือ ผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งหมด 300 คน

น้ำส้มควันไม้ หรือน้ำวู้ดเวเนการ์ เป็นผลิตผลหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่าน ปริมาณน้ำส้มควันไม้ในการเผาถ่านแต่ละครั้ง โดยทั่วไป ไม้สดที่ตัดทิ้งไว้ประมาณ 3 – 14 วัน ก่อนนำเข้าเตา หนัก 100 กิโลกรัม ผลผลิตที่จากการเผา จะได้ถ่านประมาณ 25 กิโลกรัม และได้น้ำส้มควันไม้ดิบ ประมาณ 8 กิโลกรัม น้ำส้มไม้ดิบที่ได้นี้ถ้าจะให้มีคุณภาพดีจะต้องทำการแยกเอาสารเจือปนอื่นๆออกก่อน โดยจะต้องนำไปเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ แล้วปล่อยให้ตกตะกอน ทิ้งไว้ประมาณ 1 – 2 เดือน ส่วนประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ คือ ใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชในพืชผัก และช่วยเพิ่มปริมาณรสชาติของผลไม้ และกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ดี


    

 

Read 153 times Last modified on 07/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.