24/05/2018

การสื่อสารและเชื่อมโยง

Written by  FSRU จ.ฉะเชิงเทรา
Rate this item
(0 votes)

การสื่อสารและการเชื่มโยงข้อมูล

จ.ฉะเชิงเทรากิจกรรม “พบสื่อสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พัฒนาเครือข่าย” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2560

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2560 และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรม “พบสื่อสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พัฒนาเครือข่าย” จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 โดยได้ เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดฉะเชิงเทรา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมเป็นทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในลักษณะความร่วมมือในการส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อขยายการเชื่อมโยง สู่การประชาสัมพันธ์ภายนอก อีกทั้งร่วมกันผลักดันให้จังหวัดฉะเชิงเทราไปสู่เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่วางไว้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการร่วมมือ ร่วมใจ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และส่วนราชการ อันจะทำให้งานด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Read 163 times Last modified on 28/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.