17/05/2019

เศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

Written by 
Rate this item
(0 votes)
  • อาชีพและวัฒนธรรม

อำเภออุบลรัตน์

ตำบลโคกสูง

หมู่ที่

ชุมชน

อาชีพหลัก

ขนบธรรมเนียมประเพณี

1,2,5, 12,13

บ้านโคกสูง

รับราชการ/ พนักงานบริษัท/ ค้าขาย/เกษตรกรรม (ทำนา-ทำไร่, เลี้ยงสัตว์)

บุญปีใหม่/ บุญมหาชาติ/ บุญข้าวสาก/บุญมหากฐิน

3,10

บ้านโคกสว่าง

เกษตรกรรม (ทำนา, ทำไร่อ้อย)/ ทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

บุญภูกุ้มข้าว/ บุญข้าวจี่/ บุญมหาชาติ/ บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/ บุญกฐิน/ บุญเบิกบาน/ บุญข้าวประดับดิน/
บุญข้าวสราท

4,11

บ้านคำบอน

ทำงานโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานผลิตกระดาษ, โรงไฟฟ้าน้ำพอง, โรงงานพานาโซนิค)/ เกษตรกรรม/ค้าขาย

บุญปีใหม่/ บุญมหาชาติ/ บุญข้าวสาก/บุญมหากฐิน

6

บ้านโนนสวรรค์

เกษตรกรรม (ปลูกปอ, ปลูกไม้ยูคา-ลิปตัส, ทำไร่มันสำปะหลัง)

บุญปีใหม่/ บุญข้าวจี่/ บุญบั้งไฟ

7

บ้านอุดมศิลป์

ทำงานโรงงานอุตสาหกรรม/ ค้าขาย/ เกษตรกรรม

บุญเบิกบ้าน/ บุญบั้งไฟ/ บุญปีใหม่/ บุญสงกรานต์/ บุญมหาชาติ

8

บ้านคำบงพัฒนา

ทำงานโรงงานอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม (เลี้ยงสัตว์)

บุญข้าวจี่/ บุญมหาชาติ/ บุญบั้งไฟ/ บุญสงกรานต์/ บุญเบิกบาน/ บุญข้าวประดับดิน/ บุญข้าวสราท

9

บ้านนิคม

อุตสาหกรรมการเกษตร/ เกษตรกรรม (เพราะเห็ด, เลี้ยงสัตว์)/ ทำงานโรงงานอุตสาหกรรม/ ค้าขาย

บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/ ประเพณีศาลตาปู่/ บุญเข้าพรรษา/ บุญออกพรรษา/ บุญกฐิน

Read 71 times Last modified on 29/05/2019
not

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.