กฟผ. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ และเนื่องในมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

      ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กฟผ. โดยผู้แทน อชค. นายฐานะ อินทรปัญญา หสชร-พ. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ และเนื่องในมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ โดยนายอำเภอบางบ่อ (นายเอก โสภิษฐานนท์) เป็นประธานในพิธีเปิดกรวย กล่าวคำปฏิญาณตน เปิดป้ายโครงการสวนหย่อมพร้อมร่วมกันปลูกรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และทำความสะอาดบริเวณรอบวัด ในการนี้ กฟผ. ได้มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. โดยมีส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่น สถานศึกษา 

 

DATE: 01/08/2019

Client: -