กฟผ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

      วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ นางชนิตา รำมะนู หัวหน้าแผนกพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง และต้นกันเกรา จำนวน ๖๘ ต้น 

 

 

DATE: 01/08/2019

Client: -