กฟผ. เข้าพบ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน เพื่อหารือ ขอคำปรึกษาเรื่องการปลูกต้นไผ่พุง

      วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ นำโดย ว่าที่ รต. พุฒ สระสำราญ และผู้ปฏิบัติงานกองพัฒนาศักยภาพชุมชน เข้าพบนายชำนาญ สุขวิลัย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เพื่อหารือ ขอคำปรึกษาเรื่องการปลูกต้นไผ่พุง ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพพื้นบ้าน ให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร

 

 

 

 

DATE: 01/08/2019

Client: -