26/04/2019

เศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

Written by 
Rate this item
(0 votes)
  • อาชีพและวัฒนธรรม

อำเภอน้ำพอง

ตำบลกุดน้ำใส

หมู่ที่

ชุมชน

อาชีพหลัก

ขนบธรรมเนียมประเพณี

1

บ้านกุดน้ำใส

เกษตรกรรม (ทำนา, ทำไร่อ้อย
มันสำปะหลัง, ปลูกพืชผักสวนครัว)

บุญมหาสงกรานต์/ บุญมหาชาติ/ 

บุญมหากฐิน

2

บ้านหนองบัว

เกษตรกรรม/ หัตถกรรม

บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/ บุญกฐิน

3

บ้านโนนอุดม

เกษตรกรรม/ หัตถกรรม

บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/ บุญกฐิน

4

บ้านห้วยโจด

·         ทำงานโรงงาน (โรงสีข้าว, โรงอิฐ)/ หัตถกรรม (ทอเสื่อ)/ เกษตรกรรม (เลี้ยงปลากระชัง)/ นวดแผนโบราณ

บุญปีใหม่/ บุญข้าวจี่/ บุญผเวส/ บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/ บุญข้าวประดับดิน/ บุญข้าวสาก/ บุญกฐิน

5

บ้านโนนขามแป

เกษตรกรรม/ หัตถกรรม (ทอผ้าไหม)

บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/ บุญกฐิน

6

บ้านฟากพอง

เกษตรกรรม/ หัตถกรรม

บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/ บุญกฐิน

7

บ้านหนองอ้อน้อย

เกษตรกรรม (เพาะเห็ด)/ หัตถกรรม

บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/ บุญกฐิน

8

บ้านกุดกว้าง

เกษตรกรรม/ หัตถกรรม (ทอเสื่อ)

บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/ บุญกฐิน

9

บ้านแสงจันทร์

เกษตรกรรม/ หัตถกรรม (ทอเสื่อ)

บุญปีใหม่/ บุญสู่ขวัญข้าว/ บุญข้าวจี่/ บุญผเวส/ บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/ บุญซำฮะ/ บุญข้าวประดับดิน/
บุญข้าวสาก/ บุญกฐิน

10

บ้านทรัพย์สมบูรณ์

เกษตรกรรม/ อุตสาหกรรมครัวเรือน/ รับราชการ

บุญเข้ากรรม/ บุญคูณลาน/ บุญข้าวจี่/ บุญพระเวส/ บุญสงกรานต์/ บุญ
บั้งไฟ/ บุญซำฮะ/ บุญข้าวประดับดิน/
บุญข้าวสาก/ บุญกฐิน

ตำบลม่วงหวาน

1/13

บ้านม่วงหวาน

เกษตรกรรม/ รับจ้างทั่วไป

บุญเข้ากรรม/ บุญคูณลาน/ บุญข้าวจี่/ บุญพระเวส/ บุญสงกรานต์/ บุญ
บั้งไฟ/ บุญซำฉะ/ บุญข้าวประดับดิน/
บุญข้าวสาก/ บุญกฐิน

2

บ้านสระกุด

เกษตรกรรม (ปลูกพืช, เลี้ยงสัตว์)

บุญปีใหม่/ บุญคูณลาน/ บุญข้าวจี่/ บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/  บุญข้าวประดับดิน/ บุญข้าวสาก/ บุญกฐิน

3

บ้านโนนศรีสวัสดิ์

เกษตรกรรม (ทำนา, ทำไร่อ้อย
มันสำปะหลัง, ปลูกปอ)/ หัตถกรรม
(ทอผ้า, มัดหมี่, กะสลักไม้, จักสาน,
ทำมีด)

บุญปีใหม่/ บุญคูณลาน/ บุญข้าวจี่/ บุญผเวท/ บุญสงกรานต์/ บุญ
บั้งไฟ/ บุญซำฮะ/ บุญข้าวประดับดิน/
บุญข้าวสาก/ บุญกฐิน

4

บ้านห้วยหินลาด

รับจ้างทั่วไป/ เกษตรกรรม/ หัตถกรรม (ทำแคร่ไม้ไผ่)

บุญปีใหม่/ บุญข้าวประดับดิน/
บุญบั้งไฟ

 

5

บ้านโนนพยอม

อุตสาหกรรมครัวเรือน/ ค้าขาย/ รับจ้าง

บุญปีใหม่/ บุญสงกรานต์/ บุญกฐิน

6

บ้านท่าเม่า

รับจ้างทั่วไป (รับจ้างทำนา, ตัดอ้อย)

บุญเบิกบ้าน/ บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ

7/12

บ้านคำแก่นคูณ

เกษตรกรรม/ ค้าขาย/ รับจ้างทั่วไป

บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/
บุญเข้าพรรษา/ บุญออกพรรษา

8

บ้านคำแก่นคูณน้อย

เกษตรกรรม (ทำนา, ทำไร่อ้อย
มันสำปะหลัง)/ ทำงานโรงงาน

บุญมหาสงกรานต์/ บุญมหาชาติ/ 

บุญมหากฐิน

9

บ้านคำใหญ่

เกษตรกรรม (ทำไร่มันสำปะหลัง, เลี้ยงสัตว์)/ รับจ้างทั่วไป

บุญมหาสงกรานต์/ บุญมหาชาติ/ 

บุญมหากฐิน

10

บ้านมิตรภาพ

เกษตรกรรม (ทำนา-ทำไร่, เลี้ยงสัตว์)/ รับจ้างทั่วไป

บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/
บุญเข้าพรรษา/ บุญออกพรรษา

11

บ้านปันน้ำใจ

รับจ้างทั่วไป/ เกษตรกรรม (เลี้ยงสัตว์)

บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/ บุญกฐิน

14

บ้านสระแก้ว

เกษตรกรรม/ ค้าขาย/ รับจ้างทั่วไป

บุญสงกรานต์/ บุญบั้งไฟ/ บุญกฐิน

 

ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม

อำเภอน้ำพอง

ตำบลกุดน้ำใส

ลำดับที่

อุตสาหกรรมที่สำคัญ

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

1

บริษัทพินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 

จำกัด (มหาชน)

99 หมู่ 3 ต.กุดน้ำใส

043-433104

2

บริษัท โปรตอน อินเตอร์ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกค์ จำกัด (บริษัทเอ็กซอน 
โมบิล เอกซโพร-เรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์) ผลิตก๊าซธรรมชาติศูนย์น้ำพอง

ถนนเข้าเขื่อนอุบลรัตน์
ต.กุดน้ำใส

096-881-7899

3

บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) 

ถ.เขื่อนอุบลรัตน์ ต.กุดน้ำใส 

 

4

บริษัทเฮสส์ ไทยแลนด์ จำกัด 

323 อุบลรัตน์-มิตรภาพ
ต.กุดน้ำใส 

043-373551

5

โรงไฟฟ้าน้ำพอง

262 หมู่ที่ 1 ต.กุดน้ำใส

043-373534

ตำบลม่วงหวาน

6

บริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น

99 หมู่ 9 ต.ม่วงหวาน

043-240888

Read 140 times Last modified on 29/05/2019
not

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.