กฟผ. เข้าร่วมสังเกตการณ์​ การพาชุมชนพื้นที่หมู่​ 4 ต.บางปูใหม่​ กลุ่มอาชีพทำพรม(ผช.แจ๋ว)​ ไปดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา​ ที่ จ.ชลบุรี

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

31 ตุลาคม 2562 ผู้ปฏิบัติงาน ​อชค.​ เข้าร่วมสังเกตการณ์​ การพาชุมชนพื้นที่หมู่​ 4 ต.บางปูใหม่​ กลุ่มอาชีพทำพรม(ผช.แจ๋ว)​ ไปดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา​ ที่ จ.ชลบุรี

กฟผ. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่นางรัตนา ใจกลางบูรณะ ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

29 ตุลาคม 2562  กฟผ.โดยผู้แทน อชค. นายฐานะ อินทรปัญญา หสชร-พ. และผู้ปฏิบัติงาน หกปช-พ. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยนำน้ำดื่ม กฟผ.จำนวน 10 โหล มอบแก่นางรัตนา ใจกลางบูรณะ 50/19 บางกรวย ซอย 4 ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

กฟผ. เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลเมืองบางกรวย ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

      29 ตุลาคม 2562 กฟผ. โดยผู้แทน อสป. วก.๑๐ นายกรีฑาฯ และผู้แทน อชค.นายฐานะฯ หสชร-พ. และผู้ปฏิบัติงาน หกปช-พ. เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลเมืองบางกรวย ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (11 พย. 62) บริเวณริมเขื่อนเชิงสะพานพระราม 7 โดยนายกสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล เป็นประธานพร้อมส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการนี้ กฟผ. สนับสนุนงบประมาณบางส่วนและคณะกรรมการร่วมตัดสินผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สนง.ทม.บางกรวย จ.นนทบุรี

กฟผ. ร่วมประชุมติดตามงานโครงการศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนฯ ครั้งที่ ๓

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

      28 ตุลาคม 2562 กองพัฒนาศักยภาพชุมชน ร่วมประชุมติดตามงานโครงการศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนฯ ครั้งที่ ๓ และรับฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ รอบ ๙๐ วัน (งวดที่ ๒) ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี

กฟผ. นำกลุ่มเครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์โรงไฟฟ้าจะนะและศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ และมีการบรรยายภารกิจของโรงไฟฟ้า

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

     26 - 27 ตุลาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) ร่วมกับฝ่ายโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) และฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) นำกลุ่มเครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จากตำบลท่าข้าม ตำบลท่าโรงช้าง ตำบลหนองไทร ตำบลคลองน้อยและตำบลพุนพิน ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์โรงไฟฟ้าจะนะและศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) โดยมีคุณเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และมีการบรรยายภารกิจของโรงไฟฟ้าโดย คุณวิภู พิวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 รวมทั้งมีการบรรยายเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ โดยคุณอังคณา กิตติชัยพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 12 (สงขลา) ทั้งนี้คุณดำรงค์ ไสยะ (อฟภ.) ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับชุมชนอย่างเป็นทางการในช่วงเย็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 61 คน


กฟผ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

       23 ตุลาคม 2562 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย กสกช-พ. , หสชพ-พ. พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี มีผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน    ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงาน

 

กฟผ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

       23 ตุลาคม 2562 กสกช-พ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ ต.ปลายทาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรม ทำความสะอาดถนนและทางเดินทางเท้า ทำความสะอาดเสาไฟฟ้า บริเวณ ถ.กาญจนาภิเษก โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในการนี้ กฟผ. ร่วมสนับสนุนข้าวกล้องไข่เจียวให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอบางกรวย ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 500 คน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี และสร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

กฟผ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

       22 ตุลาคม 2562 วศ.๑๑ หปช-พ. พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กพช-พ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ที่จัดทำโดยแผนกประเมินคุณภาพชุมชนร่วมกับแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าน้ำพองเพื่อใช้เก็บข้อมูลในการสำรวจในพื้นที่ต่อไป

กฟผ. นำคณะส่วนราชการ​ ผู้ปกครองท้องที่และผู้นำชุมชน เดินทางศึกษาดูงานเชิงประจักษ์​และบำเพ็ญประโยชน์​

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

      21 - 22 ตุลาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ นำโดยนายบุญฤทธิ์​ ศิริปาณี​ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ​ พร้อมผู้ปฏิบัติติงาน นำคณะส่วนราชการ​ ผู้ปกครองท้องที่และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอบางกรวย​ จังหวัดนนทบุรีเดินทางศึกษาดูงานเชิงประจักษ์​และบำเพ็ญประโยชน์​ ถางหญ้า​ พรวนดิน​ รดน้ำต้นไม้ริมทางปั่นจักรยาน​ ณ​ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี​ ซึ่งมีนายวัชรเดช​ เกียรติชานน​ นายอำเภอบางกรวย​ ให้​เกียรติ​ร่วมงาน​ และ​ นายไววิทย์​ แสงพานิชย์​ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับ​ การนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน​ 160​ คน

กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ณ ริมถนนทับสะแก-บ้านแหลมกุ่ม อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

      17 ตุลาคม 2562 จัดทำแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ณ ริมถนนทับสะแก-บ้านแหลมกุ่ม อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการสำรวจพบว่า กลุ่มที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวน ๒๔ คน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๕) โดยส่วนมากอยู่สังกัด อวร. ระดับผู้บริหาระดับ ๘-๑๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับทัศนคติต่อการร่วมกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์มาก และมีระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์มาก จึงเห็นว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีแต่ในส่วนของระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากมีฝนตก จึงทำให้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ำที่สุด การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปอาจจะต้องคำนึงถึงช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมมากขึ้น

Page 1 of 21