กฟผ. ร่วมสนับสนุน “ช็อกโกแลต” จากฝีมือคนพิการ โครงการ 60+ Plus Chocolatier by MarkRin Chocolate

      ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 70 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประธานาธิบดี นายสี่ จิ้นผิง ได้ทูลเกล้าฯถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุด " รัฐมิตรตราภรณ์ " แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานของขวัญแก่ผู้นำจีนและบุคคลสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลจีน เป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่เป็นผลงานของคนพิการในโครงการ "60+ Plus Chocolatier by MarkRin Chocolate " ของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Foundation of Asia - Pacific Development Center on Disability หรือ APCD) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งมูลนิธิดังกล่าว เป็นเครือข่ายงานชุมชนสัมพันธ์ที่ดีกับกฟผ. โดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) ได้ริเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 กฟผ. ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ APCD เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอาชีพคนพิการทำช็อกโกแลตและฝึกอาชีพงานบริการโรงแรม ช่วยให้ผู้พิการพึ่งพาตนเองได้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ปี 2562 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยยังใช้ช็อกโกแลตของมูลนิธิ APCD เป็นของชำร่วยให้กับผู้นำและตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ด้วยสนใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ช็อกโกแลต และเบเกอรี่ ได้ที่ร้าน 60+พลัส เบเกอรี่ ร้านอยู่ติดถนนราชวิถีในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ตรงข้ามตึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รพ.รามาธิบดี เปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ (7:00-17:00)

IMG_7849.jpg - 241.64 kB

IMG_7849.jpg - 241.64 kB

IMG_7849.jpg - 241.64 kB

DATE: 15/10/2019

Client: -