กฟผ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6

       วันที่ 2 ตุลาคม 2562   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยผู้ปฏิบัติงาน 3 สายงานประกอบด้วย สายงาน อชค. (รวพ.) สายงาน อปน. และ อค-สช. (รวส.)  และสายงาน  อกม. (รวห.)  ร่วมกันเข้าแสดงความยินดี กับ พล.ต.ท. อภิชาติ  ศิริสิทธิ์  ในวาระเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6  (ผบช. ภ.6) ณ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ตำรวจภูธร ภาค 6 ดูแลพื้นที่จังหวัดดังนี้ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และสุโขทัย

DATE: 09/10/2019

Client: -