กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสุขภาวะแก่ผู้พิการทางจิต รุ่นที่ 3/62

30 กันยายน 2562 กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสุขภาวะแก่ผู้พิการทางจิต รุ่นที่ 3/62 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ปรับทัศนคติต่อตนเองและเสริมทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชน ทั้งนี้ กฟผ. สนับสนุน ข้าวกล้อง-ไข่เจียว ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน ณ ศูนย์บริการคนพิการทางจิตสายใยครอบครัว

DATE: 09/10/2019

Client: -