กฟผ. ร่วมเตรียมงาน และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1

      28 - 29 กันยายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัดร่วมเตรียมงาน และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1 ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน กฟผ. จะมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ของโรงไฟฟ้าน้ำพอง ซึ่งจะปลดออกจากระบบในปี 2568 เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ.2568 โดยจัดเวทีรับฟังฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ และ ตำบลกุดน้ำใส ตำบลโคกสูง ตำบลม่วงหวาน ตำบลน้ำพอง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,052 คน ผู้แสดงความจำนงค์คิดเห็นด้วยวาจา 28 คน โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ทำการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการประชุม นายสมรักษ์ เพชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวรายงาน ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี (บริษัทที่ปรึกษา) กล่าวรายงาน นำเสนอข้อมูลและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ เหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผ่านไปด้วยดี และมีการแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล ข้อเสนอแนะ ได้แก่ - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มลพิษ อากาศ เสียง สุขภาพ แหล่งน้ำใต้ดิน - ความมั่นคงในอาชีพลูกจ้างจ้างเหมาโรงไฟฟ้าน้ำพอง อยากให้เปลี่ยนเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ - อยากให้รับคนในชุมชนใกล้เคียงเข้าทำงานในโครงการฯ ทำ mou ให้ชัดเจน รับคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ของการรับพนักงาน - ต้องการให้ชุมชนกุดน้ำใส ได้ใช้ไฟฟรี - ไม่ให้มีระเบียบมากเกินไปในการขอใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - ให้หาตลาดขายสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ - ทำไมไม่จัดเวที ค.1ในบริเวณรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า แต่มาจัดใน ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น - เพื่อรองรับชุมชนในพื้นที่ อยากให้ขยายโรงพยาบาลและเพิ่มบุคลากร - จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปีละ 2 ครั้ง - อยากให้มีไฟฟ้าส่องสว่างถนนไปถึงเขื่อนอุบลรัตน์ - จัดตั้งโครงการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร - จัดเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุ - จัดทำประชาคมโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปะ ชี้แจงประชาชนในการก่อสร้างโครงการฯ

DATE: 09/10/2019

Client: -