26/04/2019

การศึกษาและเยาวชน

Written by 
Rate this item
(0 votes)
  • สถานศึกษา

อำเภอน้ำพอง

ตำบลกุดน้ำใส

ลำดับที่

โรงเรียน

ระดับการศึกษา

เบอร์ติดต่อ

1

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

043-433128

2

โรงเรียนหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

043-433277

3

โรงเรียนมนตรีศึกษา

ประถมศึกษา

043-441145

4

โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส

ประถมศึกษา

043-260132

5

โรงเรียนบ้านฟากพอง

ประถมศึกษา

043-373449

6

โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส

ประถมศึกษา

043-473104

7

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง

ประถมศึกษา

043-260581

ตำบลม่วงหวาน

8

โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

มัธยมศึกษา

043-373446

9

โรงเรียนบ้านสระกุด

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

043-212398

10

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

043-373319

11

โรงเรียนบ้านโนนพยอม

ประถมศึกษา

043-041115

12

โรงเรียนบ้านม่วงหวาน

ประถมศึกษา

043-260281

13

โรงเรียนห้วยหินลาด

ประถมศึกษา

043-041118

14

โรงเรียนคำใหญ่ปันน้ำใจ

ประถมศึกษา

081-471-1218

15

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์

ประถมศึกษา

043-260281

 

Read 129 times Last modified on 17/05/2019
not

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.