26/04/2019

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ขอบเขตข้อมูลอำเภอน้ำพอง ประกอบด้วย ตำบล, หมู่บ้าน, จำนวนประชากร, อาชีพ, รายได้, โครงสร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี                     

 1. ตำบลและหมู่บ้านในอำเภอน้ำพอง

อำเภอน้ำพองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 168 หมู่บ้าน ได้แก่

 • ตำบลน้ำพอง จำนวน 17 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

ห้วยไผ่

10

กุดน้ำใสน้อย

2

น้ำพอง

11

หนองโน

3

ห้วยเสือเต้น

12

คำมืดเหนือ

4

หินกอง

13

หายโสก

5

หินกองน้อย

14

คำมืดใต้

6

ด้วง

15

หินกอง

7

หนองหญ้ารังกา

16

ห้วยเสือเต้น

8

หนองหารจาง

17

โคกสูง

9

โคกสูง

 

 

 

 • ตำบลวังชัย จำนวน 16 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

วังชัย

9

เสียว

2

วังชัย

10

ศรีประเสริฐ

3

หนองแซง

11

ประชานิมิตร

4

วังเกิ้ง

12

โคกกลาง

5

วังถั่ว

13

เสียว

6

วังชัย

14

โคกกลาง

7

สร้างแช่ง

15

โคกกลาง

8

โคกกลาง

16

วังชัย

 

 • ตำบลหนองกุง จำนวน 11 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

หนองกุง

7

บึงกลาง

2

นายม

8

โนนสวรรค์

3

นาคู

9

นาเรียง

4

โสกแสง

10

หนองกุง

5

นาเรียง

11

โสกแสง

6

หนองนกเขียน

 

 

 

 • ตำบลบัวใหญ่ จำนวน 17 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

นาคำน้อย

10

คอกคี

2

ป่าชาติ

11

คำม่วม

3

อุบล

12

ดงเย็น

4

บัวใหญ่

13

โนนหัวช้าง

5

บัวใหญ่

14

หนองบัวน้อย

6

บัวใหญ่

15

นาคำน้อย

7

โคกค่อย

16

รักชาติ

8

แสนตอ

17

ศรีภูมิ

9

คอกคี

 

 

 

 • ตำบลสะอาด จำนวน 14 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

สะอาด

8

คำบง

2

หนองเรือน้อย

9

คำบง

3

นาศรี

10

ดงเค็ง

4

โคกสว่าง

11

คำบง

5

หนองอ้อ

12

นาศรี

6

โนนดงมัน

13

คำบง

7

ค้อท่าโพธิ์

14

โนนดงมัน

 

 • ตำบลม่วงหวาน (พื้นที่เขตรัศมีกองทุนโรงไฟฟ้า) จำนวน 14 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

ม่วงหวาน

8

คำแก่นคูณน้อย

2

สระกุด

9

คำใหญ่

3

โนนศรีสวัสดิ์

10

มิตรภาพ

4

ห้วยหินลาด

11

ปันน้ำใจ

5

โนนพะยอม

12

คำแก่นคูณ

6

ท่าเม่า

13

ม่วงหวาน

7

คำแก่นคูณ

14

สระแก้ว

 

 • ตำบลบ้านขาม จำนวน 16 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

ขาม

9

ดอนสวรรค์

2

ขาม

10

หัวดง

3

โนนตุ่น

11

สำโรง

4

ตำแย

12

สำโรง

5

โนนแดง

13

เหล่าใหญ่

6

สองคอน

14

หัวดง

7

โนนเชือก

15

ขาม

8

เหล่าใหญ่

16

ขาม

 

 • ตำบลบัวเงิน จำนวน 17 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

เฟี้ยฟาน

10

โนนสวรรค์

2

นาฝายเหนือ

11

ดงเย็น

3

โนนแดง

12

โคกเล้า

4

หนองแวง

13

โคกใหญ่

5

หนองกุงขี้ควง

14

เฟี้ยฟาน

6

คำจั่น

15

คำจั่นเหนือ

7

หนองแวงดง

16

คำจั่นกลาง

8

คำบอน

17

หนองแวง

9

คำใหญ่

 

 

 

 • ตำบลทรายมูล จำนวน 13 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

ทรายมูล

8

ดอกกระเจียว

2

ทรายมูล

9

หัวบึง

3

กุดดุก

10

หนองหว้า

4

นางาม

11

คอกวัว

5

หนองบัวบาน

12

สุขใจ

6

โคกสง่า

13

หนองหว้า

7

จำปา

 

 

 

 • ตำบลท่ากระเสริม จำนวน 10 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

หนองแสง

6

กุดพังเครือ

2

หนองแสง

7

ท่ามะเดื่อ

3

ท่ามะเดื่อน้อย

8

ท่ามะเดื่อ

4

ท่าโพธิ์

9

บึงเป่ง

5

ท่ากระเสริม

10

หนองแสง

 

 • ตำบลพังทุย จำนวน 13 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

พังทุย

8

หนองบัวเงิน

2

ศรีฐาน

9

สนามบิน

3

หัวบึง

10

พังทุย

4

โสกม่วง

11

หัวบึง

5

ดงเรือง

12

หนองทุ่ม

6

นาขาม

13

นาขาม

7

ห้วยหินลาด

 

 

 

 • ตำบลกุดน้ำใส (ที่ตั้งโรงไฟฟ้าน้ำพองและพื้นที่เขตรัศมีกองทุนโรงไฟฟ้า)
  จำนวน 10 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

กุดน้ำใส

6

ฟากพอง

2

หนองบัวน้อย

7

หนองอ้อ

3

โนนอุดม

8

กุดกว้าง

4

ห้วยโจด

9

แสงจันทร์

5

โนนขามแป

10

ทรัพย์สมบูรณ์

 

ที่มาของข้อมูล : http://www.noplink.com/postcode_a.php?a=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87&p=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99

 

  

 

รูปภาพแผนที่แสดงที่ตั้งและรายชื่อของตำบลรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง

 

ข้อมูลด้านการปกครอง

 • ฝ่ายปกครองส่วนท้องที่

อำเภอน้ำพอง

ตำบลกุดน้ำใส

ลำดับที่

รูปภาพ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

1

 

นายรังสรรค์ ทองโคตร 

กำนันตำบลกุดน้ำใส
หมู่ 1 บ้านกุดน้ำใส

 

2

 

 

 

 

 

 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
บ้านหนองบัว

 

3

 

 

 

 

 

นายจำรอง มนตรี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
บ้านโนนอุดม

 

4

 

 

 

 

 

นายสุภี แก้วคาม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
บ้านห้วยโจด

 

5

 

 

 

 

 

นายเฮียง จำปา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
บ้านโนนขามแป

 

6

 

 

 

 

 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
บ้านฟากพอง

 

7

 

 

 

 

นายอนันต์ จันทร์ศรี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
บ้านหนองอ้อน้อย

 

 

8

 

 

 

 

 

ร.ต.ต.พินิจ เถาถวิล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
บ้านกุดกว้าง

 

9

 

นายอัมพร คำภู 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
บ้านแสงจันทร์

 

10

 

 

 

 

 

 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10
บ้านทรัพย์สมบูรณ์

 

 

ตำบลม่วงหวาน

1

 

นายสำรวย นารี

กำนันตำบลม่วงหวาน
หมู่ 2 บ้านสระกุด

087-227-6050

2

 

นายสมควร พลทับซ้าย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
บ้านม่วงหวาน

089-278-0739

3

 

นายเทพวิฑูรญ์ โพธิ์ศรี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
บ้านโนนศรีสวัสดิ์

088-313-1405

4

 

นายสุพิษ แซงภูเขียว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
บ้านห้วยหินลาด

089-053-8860

5

 

นายบุญทัน กันยาเนียม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
บ้านโนนพยอม

 

6

 

นายสุกี อ่อนสุด

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
บ้านท่าเม่า

086-242-4375

7

 

นายทองดี อ่อนสุด

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
บ้านคำแก่นคูณ

087-938-3087

8

 

นายวิเชียร จันทวิเศษ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
บ้านคำแก่นคูณน้อย

082-105-8520

 

9

 

นายสมคิด พรมธูป

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
บ้านคำใหญ่

081-729-9797

10

 

นายสมจิตร ประพฤตินอก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10
บ้านมิตรภาพ

081-749-0021

11

 

นางมัสตา ศรีปิตา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11
บ้านปันน้ำใจ

084-799-8966

12

 

นางปรียานุช ลำมณีนิล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12
บ้านคำแก่นคูณ

 

13

 

นายสมาน จันทโยธ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13
บ้านม่วงหวาน

087-490-9273

14

 

นายมังกร บุญกุศล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14
บ้านสระแก้ว

091-207-7465

 

หมายเหตุ: ข้อมูลและรูปภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ จะมีการดำเนินการอัพเดทในภายหลัง

Read 127 times Last modified on 17/05/2019
not

1 comment

 • Comment Link anonymous 23/09/2019 posted by anonymous

  เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูล
  ขอบคุณครับ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.