09/04/2019

เศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดโดยพิจารณามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาตลาด ในปีพ.ศ. 2558 พบว่าขึ้นกับสาขาเกษตรกรรม (47,146 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 24.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด รองลงมาได้แก่สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (34,655 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 18.1 สาขาอุตสาหกรรม (26,679 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 14.0 และสาขาการขายส่งขายปลีก (22,303 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 11.7

ด้านการเกษตร

(สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้และการประมง) มีมูลค่า 50,198 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด การเกษตรสําคัญประกอบด้วย

  • สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้มีมูลค่า 47,146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และร้อยละ 93.9 ของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
  • การประมง มีมูลค่า 3,052 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และร้อยละ 6.1 ของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

การโรงแรมและภัตตาคาร

  • มีมูลค่า 34,655 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

ด้านอุตสาหกรรม

  • มีมูลค่า 26,679 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

ด้านการขายส่งขายปลีก

  • มีมูลค่า 22,303 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

บริการและอื่นๆ

  • มีมูลค่า 57,343 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

 

Read 80 times Last modified on 09/04/2019
not

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.