กฟผ. และผู้มีจิตศรัทธา ชุมชนโดยรอบ กฟผ. มอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

      ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 โดยมีนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถวายเงินผ้าป่าในนาม กฟผ. บริษัทในกลุ่ม กฟผ. และผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท รวมทั้งเงินสมทบจากพนักงาน กฟผ. และชุมชนโดยรอบ กฟผ. อีกจำนวน 967,192.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,967,192.26 บาท เพื่อมอบเป็นทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในการนี้ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ได้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จาก 5 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอบางกรวย อำเภอเมืองนนทบุรี เขตบางซื่อ เขตบางพลัดและเขตดุสิต กทม.

 

DATE: 01/08/2019

Client: -