08/05/2018

การศึกษาและเยาวชน

Written by  โครงการเตรียมงานขยายกำลังโรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่
Rate this item
(0 votes)

 

 

การศึกษาและเยาวชน

จังหวัดกระบี่มีการจัดระบบการศึกษาออกเป็น   2  ระบบ คือการศึกษาในระบบโรงเรียน  และการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ซึ่งแบ่งตามความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รับผิดชอบการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 224 โรง   3 สาขา สถานศึกษาเอกชนในระบบ จำนวน ๓๙ โรง และนอกระบบโรงเรียน จำนวน 48 โรง

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรังและกระบี่) จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ชั้น ม.1- ม.6 จำนวน 16 โรงเรียน

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ที่ 37  จัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเป็นเด็กยากจน กำพร้าบิดา-มารดาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ระนองและภูเก็ต

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ (กศน.กระบี่) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนมีสถานศึกษาคือ ศูนย์ กศน. อำเภอ 8 อำเภอ  และ  กศน. ตำบล จำนวน 53 แห่ง

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (หน่วยประสานงานคืออาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่) มีสถานศึกษาในสังกัดคือ

          - วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

          - วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

          - วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

          - วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

          - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

 

 

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกระบี่

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

อำเภอเมืองกระบี่

 • โรงเรียนเมืองกระบี่
 • โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
 • โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

อำเภอเขาพนม

 • โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
 • โรงเรียนพนมเบญจา
 • โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

อำเภอคลองท่อม

 • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
 • โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
 • โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

อำเภอเกาะลันตา

 • โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
 • โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

 

อำเภออ่าวลึก

 • โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

อำเภอปลายพระยา

 • โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

อำเภอลำทับ

 • โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

อำเภอเหนือคลอง

 • โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

โรงเรียนเอกชน

 • โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อำเภอเหนือคลอง
 • โรงเรียนกระบี่วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง
 • โรงเรียนอภิชนวิทยาลัย กระบี่ อำเภอเมือง
 • โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อำเภอเมือง

โรงเรียนนานาชาติ

 • โรงเรียนนานาชาติกระบี่ Krabi International School The Newest one of Krabi.
 • โรงเรียนานาชาตินวัตภูมิ The British International School of Krabi Very old and very small.

 

 

 

 

Read 248 times Last modified on 30/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.