08/05/2018

ภัยพิบัติต่าง ๆ

Written by  พื้นที่อำเภอผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
Rate this item
(0 votes)

ภัยภิบัติต่างๆ

 น้ำป่าไหลหลาก คือน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในบริเวณที่ลุ่มต่ำ ในแม่น้ำ ลำธารหรือร่องน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกหนักมากติดต่อกันหรือจากพายุฝนที่เกิดซ้ำที่เดิมหลายครั้ง น้ำป่าอาจเกิดจากที่สิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์ เช่น เขื่อนหรือฝายพังทลายสาเหตุของน้ำป่าเกิดจากการอิ่มตัวของผืนดินจากฝนที่ตกมากเกินขีดความสามารถในการดูดซับน้ำ ทำให้ปริมาณของน้ำฝนที่ตกลงมาทั้งหมดไหลไปตามผิวพื้นดินจากที่เคยถูกซึมซับไว้ได้ น้ำจะรวมตัวไหลสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว ในระหว่างทางก็จะมีน้ำป่าส่วนอื่นเพิ่มปริมาณสมทบทลักลงไปตามร่องน้ำอย่างรวดเร็ว ยิ่งชันและมีพื้นที่รับน้ำมาก ก็ยิ่งมีความเร็วและพลังที่รุนแรงมากขึ้น ผลที่ตามมาคือการเพิ่มระดับน้ำตามทางน้ำอย่างรวดเร็วนับเป็นวินาทีจนอพยพหนีไม่ทัน น้ำป่าอาจเกิดได้จากเหตุอื่น เช่นการอุดขวางทางน้ำโดยก้อนน้ำแข็งในประเทศเขตหนาว หรืออาจเกิดจากการแตกร้าวพังทลายของเขื่อนกั้นน้ำดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศต่างๆ

ภัยหนาว ภัยหนาวกับอากาศหนาว แม้ว่ามันจะดูคล้ายๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้วภัยหนาวมันน่ากลัวกว่านั้นมาก ในประเด็นนี้ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอุปนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบายถึงลักษณะของภัยหนาวที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งยังคงมีอิทธิพลปกคลุมประเทศไทยอยู่ เพราะฉะนั้นผลก็คือจะมีฝนเยอะ และพอหมดฝนความหนาวเย็นเข้าแทนที่อย่างรวดเร็วโดยองค์ประกอบของภัยหนาวที่สำคัญคือ 'หนาวเร็ว' 'หนาวลึก' และ 'หนาวนาน' หรือพูดง่ายๆ คืออากาศจะหนาวเย็นอย่างกะทันหัน และมีความนานมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผลมาจากลมมรสุมซึ่งจะพัดพาความหนาวมาให้ ที่สำคัญอากาศที่อุณหภูมิเช่นนี้จะปกคลุมพื้นที่นานกว่าช่วงที่ไม่มีปรากฏการณ์ใดๆ

ภัยแล้ง อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก เช่น ระบบการหมุนเวียนหรือส่วนผสมของบรรยากาศเปลี่ยนแปลง สภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เช่น ฝนทิ้งช่วง ฝนตกน้อย ดินเก็บความชื้นต่ำได้ไม่ดี ปริมาณน้ำใต้ดินมีน้อย

 

Read 209 times Last modified on 18/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.