08/05/2018

การสื่อสารและเชื่อมโยง

Written by  พื้นที่อำเภอผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
Rate this item
(1 Vote)

การสื่อสารและการเชื่อมโยง

          แม่ฮ่องสอน มีการส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบ Logistics การค้าการลงทุน การค้าชายแดน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้

การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบ Logistics ชายแดนและหุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านแม่ฮ่องสอน – เมียนมาร์ เปูาประสงค์ : การค้าการลงทุน มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงดังนี้

  1. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
  2. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Logictic ให้มีประสิทธิภาพ
  3. ผลักดันจุดผ่อนปรนให้เป็นด่านถาวร
  4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุน และ

การค้าท่องเที่ยว

Read 193 times Last modified on 18/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.