23/02/2018

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

Written by  พื้นที่อำเภอทับสะแก (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
Rate this item
(0 votes)

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ศาสนา 

งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เขาช่องกระจก 
          จัดขึ้นที่เขาช่องกระจก อำเภอเมือง ในวันที่ 12 มิถุนายน ภายใน งานจะมีพิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และการห่มผ้ารอบ เจดีย์ของข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงาน สามารถเดินชมภูมิทัศน์ของอ่าวประจวบจากยอดภูเขากลางเมือง

โปโลช้าง 
          เป็นกิจกรรมที่แปลกและตื่นตาเร้าใจมาก จัดในช่วงเดือนกันยายน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีเฉพาะที่หัวหิน-ชะอำ ที่เดียวเท่านั้น  วิธีการเล่นคล้ายกับการเล่นฟุตบอล โดยจะมีการแบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย

งานวันที่ระลึก "วีรกรรม 8 ธันวาคม 2484" 
          จัดขึ้นที่บริเวณอ่าวมะนาวภายในพื้นที่กองบิน 53 อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคมเพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูวีรกรรม ของพลเรือน ตำรวจ ทหารของไทย ที่เข้าร่วมต่อสู้กับกองกำลัง ทหารญี่ปุ่น ซึ่งยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ ทางวิชาการของหน่วยงานทหารอากาศ และส่วนราชการต่าง ๆ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ

 พระราชวังไกลกังวล


          พระบาทสมเด็จพระปก เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สำหรับใช้เป็นที่ประทับในฤดู ร้อนและพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าอิทธิ เทพสรรค์ กฤดากร ผู้อำนวยการกรมศิลปากร ในสมัยนั้นเป็นผู้ออกแบบ และเป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน ตุลาคมพ.ศ. 2469 ต่อมาได้รับการซ่อมแซม และก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ในบริเวณมีพระตำหนักหลายหลังมีชื่อคล้องจองกัน ได้แก่พระตำหนักเปี่ยมสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม เอมปรีดิ์ สร้างอยู่กลางอุทยานไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ โดยมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดชายทะเล นอกจากนั้นยังมี พิพิธภัณฑ์หอย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมหอยทุกชนิ

อนุสรณ์สถานโผน กิ่งเพชร


          หรือ มานะ สีดอกบวบ เป็นชาวอำเภอหัวหินโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 มีชื่อเสียงโด่งดังด้านกีฬา หมัดมวยโดยเฉพาะมวยสากล เป็นที่โจษขานกันทั่วไปและเป็นแชมเปี้ยนโลกคนแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2503 ภายหลังได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 เทศบาลตำบลหัวหินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน ได้ร่วมกันจัดหาทุนสร้างอนุสรณ์สถานโผน กิ่งเพชร ณ บริเวณชายหาดหัวหินได้ทำพิธีเปิดงานวันอนุสรณ์สถาน โผน กิ่งเพชร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2537

สถานีรถไฟหัวหิน


          สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 โครงสร้างของหลังคา และส่วนประกอบช่วงบนได้นำมาจากสถานีรถไฟหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี เป็นศิลปะที่มี่ความสวยงาม และเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวอำเภอหัวหิน

เขาตะเกียบ เขาไกรลาส
          เป็นภูเขา 2 ลูกที่อยู่ใกล้กัน เป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเลมีโขดหินสวยงาม สามารถขึ้นไปบนเขา ชมทิวทัศน์โดยรอบได้ มีความลาดชันน้อย ทรายขาวละเอียด

ค่ายธนะรัชต์ 
         ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ภายในค่ายฯ ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นสถานที่ รวบรวมชีวประวัติ ผลงานในอดีต เครื่องแต่งกายของใช้ส่วนตัว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งของไทย และต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์ทหารราบ จัดแสดงอาวุธโบราณสมัยต่าง ๆ และ ท่าเสด็จ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปราณบุรี ทางทิศตะวันตกของค่ายฯ ห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ มีสวนไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์ไม้ในวรรณคดี

สวนสนประดิพัทธ
         อยู่ในความดูแลของศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี บริเวณอยู่ติดกับชายหาดมีที่พักลักษณะเป็นบังกะโล เรือนแถว และห้องพัก

เขาเต่า
        มีหาดทรายที่สะอาด และสวยงามอยู่ 2 แห่ง คือ หาดทรายน้อย และหาดทรายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเกาะขนาดเล็กอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งเท่าใดนัก บนเกาะมีเปลือก หอยชนิดต่าง ๆ ทับถมกันอยู่มากมาย

อ่างเก็บน้ำปราณบุรี
         ห่างจากที่ ว่าการอำเภอปราณบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำปราณบุรีนี้เกิดจากเขื่อนดินสร้างปิดกั้นแม่น้ำปราณบุรี สันเขื่อนยาว 1,500 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 42 เมตร ภูมิประเทศเป็นหุบเขา มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ลำน้ำทอดยาวไปในพื้นที่เพาะปลูก ของอำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี และอำเภอเมือง เป็นระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร

ศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          สร้างขึ้นมาในสมัย ร.ต.อำนวย ไทยานนท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดศาลหลักเมืองนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เพื่อให้เป็นสิริมงคล และเป็นหลักชัยคู่บ้าน คู่เมือง

เขาช่องกระจก
          เป็นภูเขาขนาดเล็ก อยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด มีบันไดขึ้นไปจนถึงยอดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเขาช่องกระจก ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธบาทจำลอง ด้านทิศเหนือของภูเขามีช่องโปร่งดูคล้ายกับกรอบของกระจก จากยอดเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมือง และอ่าวประจวบได้อย่างสวยงาม

หว้ากอ
          เป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ของไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอแห่งนี้ และได้เสด็จมาทอดพระเนตรพร้อม ด้วยนักวิทยาศาสตร์ และทูตานุฑูตชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411

ตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
          ตั้งอยู่บนเขาธงชัย   สวยเด่นเป็นสง่าบนยอดเขาธงชัย หันหน้าออกสู่ทะเล บริเวณรอบ ๆ มีสวนไม้ดอก ไม้ประดับ และสำนักสงฆ์ซึ่งเชื่อกันว่า กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เคยเสด็จฯ ประทับ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อพักทอดสมอเรือรบ

ถ้ำเขาม้าร้อง
          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ ภายในถ้ำมีหลาย คูหาซึ่งมีผู้ดูแลติดตั้งไฟฟ้าแสงสีต่าง ๆ ประดับประดาทำให้บรรยากาศในถ้ำดูสวยงามน่าสนใจ ผนังถ้ำด้านหนึ่งมีพระ พุทธรูปวางเรียงรายตลอดแนว

อ่าวประจวบคีรีขันธ์ 
          เป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยเริ่มจากเขาตาม่องล่ายทางด้านทิศเหนือเป็นวง โค้งไปจดเขาล้อมหมวกทางด้านทิศใต้ หน้าอ่าวมีเกาะรูปร่างแปลกตาอยู่หลายเกาะ ทำให้ทิวทัศน์ของอ่าวดูสวยงาม

อ่าวมะนาว
         เป็นที่ตั้งของกองบิน 53 และเคยเป็นยุทธภูมิในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างกองทัพไทย และกองทัพญี่ปุ่น บริเวณอ่าวมะนาวมีทิวทัศน์สวยงาม ประชาชนทั่วไปสามารถ เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้

อ่าวแม่รำพึง
         เป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบ มีถนนเลียบชายหาด มีร้านอาหารทะเล และสถานที่พักริมชายหาดเปิดบริการแก่นัก ท่องเที่ยว อยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 86 กิโลเมตร

อ่าวบ่อทองหลาง
        มีชายหาดโค้งเป็นรูปวงกลมอยู่ริมเชิงเขา หาดทรายขาว สะอาด น้ำทะเลใส สามารถลงเล่นน้ำได้

หาดบางเบิด
        อยู่ตำบลทรายทอง   เป็นหาดทรายกว้าง สวยงาม เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวชอบความสงบ สามารถลงเล่นน้ำได้ ในอดีตเคยเป็นแหล่งกำเนิดของแตงโมพันธุ์บางเบิด อันลือชื่อ

น้ำตกป่าละอู
         ตั้งอยู่ในเขตป่าละอู อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม และสัตว์ป่านานาชนิดอีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัย ของชาวกะเหรี่ยงจำนวนหนึ่งด้วย ป่าละอูจัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ป่าละอู ของกรมป่าไม้ ตั้งอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำก่อนถึงตัวน้ำตกประมาณ 2 กิโลเมตร น้ำตกป่าละอูประกอบด้วยน้ำตกละอูใหญ่ และน้ำตกละอูน้อย ซึ่งไหลลดหลั่นกันมาอย่างสวยงามถึง 11 ชั้น สามารถลงเล่น น้ำได้ ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน

เกาะสิงห์โต
         อยู่ทางทิศตะวันออกจากสวนสนประดิพัทธ์ เป็นเกาะเล็ก ๆ รูปร่างคล้ายสิงห์นอนหมอบหันหน้ามา ทางทิศเหนือ ซึ่งเหมาะสำหรับตกปลา แล่นเรือใบ และดำน้ำ
เกาะลำหล้า
เป็นเกาะหินขนาดปานกลางอยู่ที่ตำบลธงชัย อยู่ระหว่างเขตอำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพาน บริเวณรอบเกาะมี แนวปะการัง

เกาะทะลุ เกาะสังข์ เกาะสิงห์ 

          เป็นเกาะที่อยู่ใกล้ ๆ กัน   บริเวณรอบ ๆ เกาะอุดมไปด้วยปะการังสีสวย หาดทราย ขาวสะอาด เหมาะสำหรับผู้นิยมดำน้ำชมปะการัง และตกปลา

ข้อมูลด้านสาสนา

โดยการสำรวจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  มีศาสนิกชนทั้งสิ้น  ๕๐๔,๐๖๓  คน  แยกเป็นศาสนาต่าง ๆ  ดังนี้

1.พุทศาสนิกชน            จำนวน 496,863 คน

2.อิสลามนิกชน            จำนวน 4,750  คน

3.คริสต์สาสนิกชน         จำนวน  2,450  คน

Read 231 times Last modified on 18/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.