23/02/2018

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

Written by  พื้นที่อำเภอทับสะแก (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
Rate this item
(0 votes)

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

                     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ค่อยแน่ชัด เนื่องจากเป็นพื้นที่แคบ ยามมีศึกสงครามยากแก่การป้องกันจึงต้องปล่อยให้เป็นเมืองร้างหรือยุบเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเพชรบุรี ในอดีตเป็นเพียงเมืองชั้นจัตวาเล็ก ๆ ที่รวมกันอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเพชรบุรี พอถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงได้โปรดเกล้าฯ ตั้ง เมืองบางนางรม ที่ปากคลองบางนางรม แต่ที่ดินไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกจึงย้ายที่ว่าการเมืองไปตั้งที่เมืองกุย ที่มีความอุดมสมบูรณ์และการตั้งบ้านเรือนหนาแน่นกว่าครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2398 โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองกุย เมืองคลองวาฬ และเมืองบางนางรมเข้าด้วยกัน โดยที่ตั้งเมืองยังคงตั้งอยู่ที่เมืองกุย (คืออำเภอกุยบุรีในปัจจุบัน) และโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองกุยเป็น เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ชื่อคล้องจองกันกับเมืองประจันตคีรีเขตซึ่งเดิมคือเกาะกงที่แยกออกจากจังหวัดตรา ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2441 จึงย้ายเมืองมาอยู่ที่บ้านเกาะหลัก ต่อมาพระองค์ทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองชั้นจัตวาซึ่งขึ้นตรงกับเมืองเพชรบุรี มีฐานะเป็นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สังกัดเมืองเพชรบุรี ในช่วงนี้เมืองปราณบุรีซึ่งมีอาณาเขตติดอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ด้านทิศเหนือและเคยมีฐานะเป็นเมืองชั้นจัตวาขึ้นกับเมืองเพชรบุรี ก็ได้จัดตั้งเป็นอำเภอเมืองปราณบุรี สังกัดเมืองเพชรบุรีด้วยส่วนเมืองกำเนิดนพคุณขึ้นตรงกับเมืองชุมพร ด้วยมีพระราชดำริสงวนชื่อเมืองปราณไว้ (เมืองเก่าที่ตั้งอยู่ที่ปากน้ำปราณบุรี) ต่อมา วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้รวมเอาอำเภอเมืองปราณบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองเพชรบุรี และอำเภอกำเนิดนพคุณ เมืองชุมพร ซึ่งเป็นเมืองชั้นจัตวามาก่อน ตั้งเป็นเมืองปราณบุรี มีที่ทำการเมืองอยู่ที่ตำบลเกาะหลัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรีเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันการสับสนกับเมืองปราณที่ปากน้ำปราณบุรี หลังจากมีการยกเลิกระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์จึงไม่ได้ขึ้นตรงกับเมืองเพชรบุรีและมณฑลราชบุรีอีก

 

คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด-เขา-ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ

ตราประจำจังหวัด : รูปศาลามณฑป และมีภาพเกาะอยู่เบื้องหลัง

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นเกด

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเกด

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชุมพร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่า

          ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศอยู่ในเขตตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทยถึงเขตแดนพม่าประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 399 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-6 ชั่วโมง

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง เป็นแนวภูเขาที่ซับซ้อนมีที่ราบแคบๆ ในเขตหุบเขาเป็นแห่ง ๆ และมีที่ราบเชิงเขาต่อเนื่องกับที่ราบภาคกลางตามแนวฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ลงสู่ทิศตะวันออก ด้านอ่าวไทยภูมิประเทศด้านตะวันออก   บริเวณชายฝั่งทะเล  มีภูเขากระจัดกระจายทั่วไป  ทั้งบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก และบริเวณส่วนกลางของพื้นที่ ที่สำคัญเป็นแนวเทือกเขาสามร้อยยอด ซึ่งมีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ ๗๕๐  เมตร  ความสูงจากระดับน้ำทะเล  ชายฝั่งตะวันออก  โดยเฉลี่ยประมาณ ๑-๕ เมตร ความลาดชันค่อนข้างสูงนี้ทำให้เกิดลำห้วย เกาะเล็กเกาะน้อย  เกาะสำคัญ คือ เกาะจาน และเกาะทะลุ  ภูมิประเทศด้านตะวันออก  แนวเทือกเขาตะนาวศรี  เป็นแนวป่าไม้ตลอดแนวเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภูมิอากาศ

          ลักษณะอากาศ โดยทั่วไปไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ความชื้นอากาศปานกลาง เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล ความชื้นโดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 77 อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37 องศาเซลเซียส ต่ำสุดประมาณ 16 องศาเซลเซียส ในบางปีจะได้รับ อิทธิพลจากพายุโซนร้อน ซึ่งก่อตัวในทะเลจีน แล้วเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก กับมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาเป็นละลอก ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะฝนปริมาณมากในเดือนตุลาคม โดยปกติจะมีลมพัดผ่านทุกฤดูกาล ในฤดูหนาวจะพัดมาจากทางทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูร้อน

ฤดูกาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 3 ฤดู ได้แก่

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม รวม 4 เดือน
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม รวม 5 เดือน
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ รวม 3 เดือน

พื้นที่ที่มีโอกาสฝนตกมากเกินกว่า 120 วัน/ปี ได้แก่ พื้นที่อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี อำเภอเมืองฯ และอำเภอหัวหิน

การปกครองและการบริหาร

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 388 หมู่บ้าน

1.       อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

2.       อำเภอกุยบุรี

3.       อำเภอทับสะแก

4.       อำเภอบางสะพาน

5.       อำเภอบางสะพานน้อย

6.       อำเภอปราณบุรี

7.       อำเภอหัวหิน

8.       อำเภอสามร้อยยอด

 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ตำบลคลองวาฬ

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองวาฬ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ หมู่ 2 บ้านหนองหิน หมู่ 3 บ้านทางหวาย หมู่ 4 บ้านหว้าโทน หมู่ 5 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 6 บ้านด่านสิงขร หมู่ 7 บ้านสวนขวัญ หมู่ 8 บ้านนาทอง หมู่ 9 บ้านหนองน้ำขาว

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทำผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล

ตำบลห้วยทราย

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยทราย เมื่อประมาณปี พ.ศ.2499 เริ่มมีคนมาอยู่อาศัย และก่อตั้งหมู่บ้านต้นเกตุเป็นหมู่บ้านแรก ขึ้นตรงกับตำบลคลองวาฬ เริ่มมีประชาชนมาอยู่อาศัยมากขึ้น และต่อมาได้ตั้งเป็นชื่อ "ตำบลห้วยทราย" มาจนถึงปัจจุบัน

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะลาดเอียงจากเทือกเขาตะนาวศรี ฝั่งตะวันตกจรดอ่าวไทย ฝั่งตะวันออกสภาพพื้นที่ไม่ราบเรียบสม่ำเสมอ ระดับความสูงของพื้นที่มีความแตกต่างกันมาก

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ปลูกผัก

ตำบลบ่อนอก

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ่อนอก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากคลองเกลียว หมู่ 2 บ้านหัวโคก หมู่ 3 บ้านอู่ตะเภา หมู่ 4 บ้านละลอง หมู่ 5 บ้านคลองเก่า หมู่ 6 บ้านบ่อนอก หมู่ 7 บ้านคลองชายธง หมู่ 8 บ้านทุ่งโก หมู่ 9 บ้านหนองปุหลก หมู่ 10 บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 บ้านยุบพริก หมู่ 12 บ้านเข็ดกา หมู่ 13 บ้านหนองบุญยงค์ หมู่ 14 บ้านทุ่งวัวทอง

 • พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 129,374 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินทราย

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หาดขาม,กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี และ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำประมง

ตำบลอ่าวน้อย

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลอ่าวน้อย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 2 บ้านอ่าวน้อย หมู่ 3 บ้านคั่นกระได หมู่ 4 บ้านบึง หมู่ 5 บ้านหนองเสือ หมู่ 6 บ้านเกตุเอน หมู่ 7 บ้านกม.5 หมู่ 8 บ้านวังไทรติ่ง หมู่ 9 บ้านกม.12 หมู่ 10 บ้านวังมะเดื่อ หมู่ 11 บ้านหนองยายเอม หมู่ 12 บ้านย่านซื่อ หมู่ 13 บ้านทุ่งเม่า หมู่ 14 บ้านทุ่งยาว

 • พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 31.3 ตร.กม. หรือประมาณ 128,789 ไร่

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน.

ตำบลประจวบคีรีขันธ์

 • ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ พุทธศักราช 2478 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตราไว้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2478 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากเดิม 1.85 ตร.กม. เป็น 14 ตร.กม. เพื่อความเหมาะสมแก่การทะนุบำรุงท้องถิ่น

 • พื้นที่

พื้นที่มีประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 323 กิโลเมตร

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลอ่าวน้อย
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองวาฬ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเกาะหลัก

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนมะพร้าว ทำไร่ ประมง ค้าขาย

ตำบลเกาะหลัก

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกาะหลัก เดิมเป็นสภาตำบลเกาะหลัก ในสมัยโบราณกองทัพเรือได้ตั้งหลักสำหรับวัดระดับน้ำทะเล ในบริเวณเกาะกลางอ่าวประจวบฯ ซึ่งหลักวัดระดับน้ำทะเลนี้จะใช้ ประโยชน์ในการตรวจสอบระดับน้ำทะเลขึ้น - ลง ในแต่ละวัน ต่อมาชาวประมงที่นำเรือไปจอดในอ่าวประจวบฯ ได้นำเรือไปผูกไว้กับหลักดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยพูดว่าเอาเรือไปเกาะกับหลักไว้ไม่ต้องไปทอดสมอให้ยุ่งยาก ซึ่งคำว่า เอาเรือไปเกาะกับหลักไว้นี้เอง จึงเป็นคำที่ใช้ติดปากของชาวบ้านเรียกชื่อภูเขา และชุมชนในบริเวณใกล้เคียงว่า "เกาะหลัก" มาจนถึงปัจจุบัน

 • พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,195 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบบางส่วน และพื้นที่สูงต่ำตามแนวลาดเชิงเขาตะนาวศรี เนื้อดินเป็นพวกดินทราย วัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำสีเทาหรือสีน้ำตาลมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนมะพร้าว และทำไร่สับปะรด

อำเภอกุยบุรี

ตำบลกุยบุรี

 • ประวัติความเป็นมา

กุยบุรีเป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ที่ตั้งคือบริเวณบ้านจวนบนในปัจจุบันอยู่หมู่ที่ 2 ต.กุยบุรี ห่างลำน้ำกุยบุรีประมาณ 400 เมตร สมัยกองทัพพม่ายกทัพเข้าตีไทย ต้องเข้ามาทางด่านสิงขรและจะต้องข้ามลำน้ำกุยบุรีบริเวณท่าข้ามซึ่งเป็นส่วนที่แคบและตื้น เจ้าเมืองกุยได้รวมตัวกันลอบโจมตีทัพพม่า และมักประสบชัยชนะเป็นประจำจนมีสมญานามเรียกขานว่า "เสือกุย" และ อบต.กุยบุรีก็ใช้สัญลักษณ์ประจำหน่วยงานเป็นรูปเสือด้วย พ.ศ.2503 กระทรวงมหาดไทยยกฐานะ ต.กุยบุรีเป็นกิ่ง อ.กุยบุรี และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2506 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอกุยบุรี วันที่ 19 มกราคม 2539 กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขี้นทั่วประเทศไทย 2,143แห่ง มีผลทำให้สภาตำบลกุยบุรีได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

 • พื้นที่

พื้นที่เขต ต.กุยบุรี ส่วนใหญ่เป็นที่ที่ราบเชิงเขา ลาดจากเทือกเขาตะนาวศรี ไปทางทิศตะวันออกลงสู่อ่าวไทย พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หาดขาม และ ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ในประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ได้แก่ การทำไร่สับปะรด การทำนา ปลูกมะพร้าว ปลูกว่านหางจรเข้ ด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ เลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร ฯ ด้านการประมง ได้แก่ การเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาและยังมีประชากรบางส่วนที่มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย

ตำบลสามกระทาย

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลสามกระทาย มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่า บริเวณพื้นที่ของตำบลมีทองคำอยู่เป็นจำนวนมาก และที่พบมากที่สุดคราวหนึ่งมีชายสามคนขุดทองคำคนละ 1 สะพาย รวมเป็น 3 สะพาย ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นสามกระทาย จนถึงปัจจุบัน

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะเป็นเขาเล็ก ๆ อยู่ในเขตป่าสงวน ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง ติดกับทุ่งสามร้อยยอด

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไร่ใหม่ กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.หาดขาม ต. กุยเหนือ และ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

 

 

 

 

ตำบลกุยเหนือ

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลกุยเหนือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุยบุรี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกลางดง หมู่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ 3 บ้านโพธิ์เรียง หมู่ 4 บ้านโคกรัก หมู่ 5 บ้านปากเหมือง หมู่ 6 บ้านท่าเฝือก หมู่ 7 บ้านหนองเตาปูน หมู่ 8 บ้านหนองตลาด หมู่ 9 บ้านดงเกตุ หมู่ 10 บ้านหัวเกาะ หมู่ 11 บ้านแหลมสะแก

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินทราย

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามกระทาย, ดอนยายหนู, เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ่อนอก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง

ตำบลหาดขาม

 • ประวัติความเป็นมา

บ้านหาดขามเดิมเป็นที่พักทางผ่านของพวกกระเหรี่ยง พรานล่าสัตว์ พวกหาของป่า และพวกชาวบ้านที่ไปทำไร่ที่บ้านย่านซื่อและบ้านยางชุม ก็ได้อาศัยพักระหว่างเดินทาง ประกอบกับสถานที่แห่งนี้มีทำเลที่ดี มีหาดทรายชายลำน้ำกุยบุรี และมีต้นมะขามขึ้นอยู่ เดิมเรียกที่นี้ว่า "หาดต้นขาม" ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น "หาดขาม"

 • พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา บางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเกษตรกรรม

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไร่ใหม่ ต.ไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด และ ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี และ ต.บ่อนอก อ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามกระทาย และ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพพม่า

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

ตำบลดอนยายหนู

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนยายหนู เดิมมีชื่อว่าบ้านดอนเศรษฐี ต่อมาได้มีผู้หญิงชาวมอญชื่อ นางหนู อพยพมาจากนนทบุรีเพื่อตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน ในครั้งนั้นเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เกิดความเสียหายทุกหมู่บ้าน แต่บริเวณบ้านและที่ดินของนางหนูมิได้รับความเสียหายเนื่องจากเป็นที่ดอน ชาวบ้านต่างพากันหลบภัยธรรมชาติและเป็นอย่างนี้หลายครั้ง ชาวบ้านจึงพากันเปลี่ยนชื่อบ้านเป็น "บ้านดอนยายหนู" มาจนถึงปัจจุบัน

 • พื้นที่

เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 15 กม. และห่างจากตัวเมืองจังหวัด ประมาณ 45 กม.

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

ตำบลเขาแดง

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาแดง มีผู้เล่าว่าบรรพบุรุษของชาวเขาแดงที่มาตั้งรกรากน่าจะมาทางเรือ ซึ่งการตั้งชุมชนคาดว่าน่าจะก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยพิจารณาจากอุโบสถวัดเขาแดงปรากฎภาพวาดเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เกิดจากชุมชนที่เข้มแข็งและมีมานานจึงสามารถสร้างวัดและมีอุโบสถได้ การตั้งชื่อน่าจะตั้งตามลักษณะเขาซึ่งมีหน่าสีแดงสด ปัจจุบันตำบลเขาแดงอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีภูเขาสามร้อยยอดอยู่ในพื้นที่ และยังเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำประมง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

อำเภอทับสะแก

ตำบลทับสะแก

 • ประวัติความเป็นมา

มีเรื่องเล่ามาว่ามีตาปะขาวมาจากแห่งหนตำบลใดไม่ทราบเรียกกันว่าตาแก่ มีอาชีพทำสวนเล็ก ๆ ปลูกทับ(กระท่อม) เป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาได้มีชายสองคนคนหนึ่งชื่อแทน คนหนึ่งชื่อขวัญแก้ว ขวัญเมือง มาอยู่ใกล้ทับตาปะขาวจนกลายเป็นชุมชม เรียกกันว่า "ทับตาแก่" เมื่อนานเข้าสำเนียงการเรียกได้เพี้ยนไปเป็น "ทับสะแก" อันปรากฏเป็นตำบลของอำเภอทับสะแกมาจนถึงปัจจุบัน และมีหมู่บ้านในส่วนความรับผิดชอบของ อบต.ทับสะแกเต็มพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 7, 8 และบางส่วน คือ หมู่ที่ 3, 5 และ อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 5หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4, 6, 9, 10, 11

 • พื้นที่

อบต.ทับสะแก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ อ.ทับสะแก ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอทับสะแก 5 กม. พื้นที่เป็นที่ราบ มีลักษณะลาดเอียงจากทางทิศตะวันออกจรดอ่าวไทย ดินมีลักษณะเป็นดินทราย มีอินทรียวัตถุต่ำ

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับกับ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทับสะแก
ทิศตะวันออก ติดกับ ชายทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาล้าน และ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

ตำบลอ่างทอง

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลอ่างทองตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอทับสะแก เดิมที่ตำบลอ่างทองขึ้นอยู่กับอำเภอบางสะพาน และตำบลอ่างทองยังมีพื้นที่รวมกับตำบลนาหูกวางต่อมามีประชากร เพิ่มมากขึ้นจนเมื่อปี พ.ศ.2520 ได้แยกตำบลนาหูกวางออกจากตำบลอ่างทอง เป็น 2 ตำบล และขึ้นอยู่กับอำเภอทับสะแก และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538

 

 

 • พื้นที่

เป็นพื้นที่ลาดเอียง จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และมีที่ราบเป็นส่วนใหญ่ ทางทิศตะวันออกจรดทะเลอ่าวไทย

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชัยเกษม และ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพเมียนมาร์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง แปรรูปผลผลิต

ตำบลนาหูกวาง

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาหูกวาง เดิมทีนั้น การปกครองขึ้นอยู่กับตำบลอ่างทอง ต่อมาได้มีการแบ่งแยกเขตการปกครองของตำบลอ่างทองออก และตั้งเป็นตำบลนาหูกวาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยแบ่งเขตการปกครองภายในตำบลนาหูกวางออกเป็น 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลนาหูกวาง มีเขตการปกครองทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน

 • พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีความลาดเอียงจากเทือกเขาตะนาวศรีลงสู่ทะเลอ่าวไทย สภาพพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกมะพร้าว ตำบลนาหูกวางมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 139 ตร.กม. หรือ 86,875 ไร่

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาล้าน และ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพพม่า

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนมะพร้าว, ประมงชายฝั่ง
อาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว, ปลา

 

 

 

ตำบลเขาล้าน

 • ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบลทับสะแก ต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้นจึงถูกจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2513 ชื่อว่าตำบลเขาล้าน สาเหตุที่เรียกว่า"เขาล้าน" เนื่องจากมีภูเขาลูกหนึ่งในหมู่ที่ 5 เป็นลักษณะโล่งเตียน เมื่อจัดตั้งครั้งแรกตำบลนี้มี 10 หมู่บ้านต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มเป็น 2 หมู่บ้านรวมเป็น 12 หมู่บ้าน ต่อมาปี 2531 อำเภอได้จัดตั้งตำบลอีก 1 ตำบล ซึ่งได้รวมเอาหมู่บ้านของตำบลเขาล้านไปบางส่วน ปัจจุบันตำบลเขาล้านมี 11 หมู่บ้าน โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ส่วน โดยหมู่ที่ 7 เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาล นอกนั้นเป็นส่วนรับผิดชอบของ อบต.เขาล้าน

 • พื้นที่

โดยทั่วไปตำบลเขาล้านส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียง จากด้านทิศตะวันตกบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีไปทางทิศตะวันออก สู่ฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย พื้นที่ตำบลมีลักษณะเป็นภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทิศตะวันตก มีบางส่วนเป็นที่ดอนและมีที่ดอนสลับที่ราบลุ่มทางทิศใต้ของตำบล

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แสงอรุณ และ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนมะพร้าว

ตำบลห้วยยาง

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยยางจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2501 ที่เรียกว่า "ห้วยยาง" เนื่องจากมีลำห้วยไหลผ่าน และต้นยางใหญ่อยู่จำนวนมาก ต.ห้วยยางตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของ อ.ทับสะแก ปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อวันที่ 2 มีนาคา 2538

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่มีความลาดชันจากทางทิศตะวันตก วิ่งเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ลาดลงไปสู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นอ่าวไทย สภาพดินเป็นดินทราย และสภาพพื้นที่ที่ลาดเชิงเขา

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.แสงอรุณ ต.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง, แปรรูปผลผลิต

ตำบลแสงอรุณ

 • ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ 60 ปีมาแล้ว นักบวชศาสนาคริสต์ นั่งรถไฟมาเพื่อเผยแพร่ศาสนา และได้อธิษฐานว่าสว่างที่ใดก็จะใช้สถานที่นั้น จนกระทั่งมาสว่างที่ทุ่งแสงอรุณ หลังจากที่นักบวชเดินทางมาที่ทุ่งแสงอรุณ ก็ประกอบศาสนกิจ จนผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านก็เลยบริจาคที่ดินสร้างโบสถ์ ตั้งอยู่บริเวณ ร.ร.อรุณวิทยา ในปัจจุบัน เหตุที่เรียกว่าทุ่งแสงอรุณ เพราะพื้นที่ในสมัยก่อนเป็นป่า และแสงอรุณเปรียบได้กับแสงอาทิตย์ในตอนเช้า ในสมัยก่อนนั้นที่ ต.แสงอรุณ ขึ้นอยู่กับ ต.ห้วยยาง และเขาล้าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2531 มีหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงจัดตั้งตำบลใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ต.แสงอรุณ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน

 • พื้นที่

โดยทั่วไป ต.แสงอรุณ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียงจากด้านตะวันตก บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ไปยังทิศตะวันออก ด้านทะเลอ่าวไทย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

อำเภอบางสะพาน

ตำบลกำเนิดนพคุณ

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลกำเนิดนพคุณ เมื่อปี พ.ศ.2459 เป็นชื่อของอำเภอ และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ.2460 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามอำเภอกำเนิดนพคุณเป็นอำเภอบ่งสะพานมาจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนชื่อกำเนิดนพคุณภายหลังต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ ตำบลบางสะพานใหญ่ ต่อมาเมื่อปีประมาณปี พ.ศ.2486 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อตำบลบางสะพานใหญ่เป็นตำบลกำเนิดนพคุณมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตำบลกำเนิดนพคุณตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางสะพาน โดยแบ่งเขตการปกครองจำนวน 8 หมู่บ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 5 บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลกำเนิดนพคุณ หมู่ 2, 3, 4, 5 บางส่วน หมู่ 6, 7, 8 อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

 • พื้นที่

เป็นชุมชนหนาแน่นมากในเขตเมือง ส่วนพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีประชาชนอาศัยอยู่เบาบางกว่าในเขตเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

ตำบลธงชัย

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลธงชัย แต่เดิมในสมัยพระเจ้าเอกาทศรถได้ยกพลเพื่อเดินทางไปปราบพระยาตะนาวศรี ผ่านมาและชุมชนพลที่ตำบลนี้ โดยมีทัพส่วนหน้าพักค้างพร้อมทั้งกระทำพิธีฉลองชัยเฉลิมพล ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า "บ้านธงชัย" ราว ร.ศ.113 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการยกฐานะอำเภอกำเนิดนพคุณและได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางสะพาน ในปี พ.ศ.2460 บ้านธงชัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางสะพานและมีฐานะเป็นตำบล ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2522 กรมการปกครองได้ประกาศตั้งตำบลชัยเกษม ได้แยกหมู่บ้านออกไปขึ้นกับตำบลชัยเกษม จำนวน 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลธงชัยแบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลาดชันขนาดปานกลาง พื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนตื้นกักเก็บน้ำได้น้อย มีเนื้อที่ประมาณ 58,750 ไร่ 

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.กำเนิดธงชัย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

ตำบลแม่รำพึง

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่รำพึง ตามตำนานเล่ากันว่า สมัยก่อนนั้นมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง คือ ตาม่องล่าย กับยายรำพึง และทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้มีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งสวยมาก ชื่อ ยม โดยเป็นที่หมายปองของบุคคลทั่วไปในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง อยู่มาวันหนึ่งตาม่องล่ายและยายรำพึงทะเลาะกัน เรื่องการยกลูกสาวให้กับคนที่มาหมายปองว่าจะยกให้ใครดี และทั้งคู่ก็ตกลงกันไม่ได้ ตาม่องล่ายโมโหและโกรธยายรำพึงมากจึงเตะยายรำพึงตกลงมาตายอยู่ที่ปากคลองบางสะพาน ชาวบ้านเลยเรียกบริเวณนี้ว่า "ตำบลรำพึง" มาจนถึงทุกวันนี้ เดิมตำบลรำพึงเป็นตำบลเดียวกับตำบลกำเนิดนพคุณ และได้ประกาศแยกหมู่ 1 ถึงหมู่ 6 ออกมาเป็นตำบลรำพึง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2530 และในปัจจุบันมีจำนวน 7 หมู่บ้าน

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบชายฝั่งติดทะเล สภาพชุมชนหนาแน่นมากโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลแม่รำพึง

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร ทำประมง
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

ตำบลชัยเกษม

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลชัยเกษม เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ขึ้นอยู่กับตำบลธงชัย แต่ต่อมามีประชากรมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่มีเนื้อที่กว้างขวางยากแก่การปกครอง และพื้นที่ส่วนหนึ่งด้นทางทิศตะวันตกของตำบลเป็นพื้นที่ ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าทึบสลับกับเทือกเขา การเดินทางทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงและตรวจตราดูแล จึงได้จัดให้มีการแยกตำบลขึ้น โดยได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2522 ให้แยกตำบลจากอำเภอธงชัยมาเป็น "ตำบลชัยเกษม" โดยได้โอนหมู่บ้านจากตำบลธงชัยมาเป็นตำบลชัยเกษมจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านหินตั้ง บ้านดงไม้งาม บ้านมรสวบ และบ้านสี่แยกบ้านกรูด

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบ ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขายาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ และเป็นแหล่งต้นน้ำคลองกรูด มีเนื้อที่ประมาณ 139,317 ไร่ หรือประมาณ 222.9 ตร.กม.

 

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.กำเนิดนพคุณ และ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำน้ำตาลมะพร้าว

ตำบลพงศ์ประศาสน์

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลพงศ์ประศาสน์ เดิมชื่อ "ตำบลนาพร้าหัก" มีประวัติเล่าว่า บริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง มีประชาชนตั้งบ้านเรือนบริเวณหนองน้ำ ได้ถางป่าใกล้หนองและมีดพร้าได้ตกน้ำ จึงได้ชื่อว่า "หมู่บ้านนาพร้าหัก" ต่อมาหมู่บ้านได้มีความเจริญขึ้น และเมื่อได้มีการตั้งอำเภอบางสะพาน จึงมีฐานะเป็นตำบลนาพร้าหัก ต่อมามีผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่ง ได้เดินทางมาเยี่ยมและมองเห็นความสวยงามของหมู่บ้าน จึงให้ขุนพงศ์ประศาสน์ (วงษ์พึ่งประดิษฐ์) นายอำเภอขณะนั้นพัฒนาท้องที่ โดยเฉพาะถ้ำเขาม้าร้อง ซึ่งสวยงามมาก และได้เปลี่ยนชื่อจาก "ตำบลนาพร้าหัก" มาเป็น "ตำบลพงศ์ประศาสน์"

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก พื้นที่ทั่วไปมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำการเกษตร มีเนื้อที่รวม 92 ตร.กม. หรือประมาณ 57,500 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 10.5 ของพื้นที่อำเภอ

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลร่อนทอง และ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม รับจ้าง

 

 

ตำบลทองมงคล

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลทองมงคล เดิมราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินที่บ้านธรรมรัตน์การแย่งชิงในการทำมาหากิน ทำให้เกิดปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้น มีการรบราฆ่าฟันกันถึงชีวิตระหว่างคนเพชรบุรีและคนนครศรีธรรมราช จนต่อมาปัญหาต่าง ๆ สงบลง ทางกรมการปกครองจึงเสนอขอจัดตั้งเป็นตำบล เพื่อให้สะดวกแก่การปกครองไม่ให้ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมาเหมือนในอดีต ราษฎรอาวุโสและผู้นำท้องถิ่น พร้อมทั้งทางราชการคิดว่าเมื่อปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ว ก็น่าจะตั้งชื่อตำบลให้เป็นสิริมงคลกับท้องถิ่น โดยคิดว่าตำบลนี้แยกจากตำบลร่อนทอง ก็น่าจะตั้งชื่อให้มีคำว่าทองเหมือนตำบลเดิม จึงตั้งชื่อว่า "ตำบลทองมงคล" มาจนถึงปัจจุบัน

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาและที่ราบ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวเขตชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ มีเนื้อที่ประมาณ 141,875 ไร่ หรือประมาณ 227 ตร.กม. ตำบลทองมงคลตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางสะพานประมาณ 20 กม. และห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 80 กม.

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

ตำบลร่อนทอง

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลร่อนทอง เล่ากันต่อมาว่าเดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเมืองกำเนิดนพคุณ และเป็นพื้นที่ที่มีแร่ทองคำเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่บ้านป่าร่อน ได้มีราษฎรจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งชาวต่างชาติได้อพยพเข้ามาในพื้นที่ขุดหาแร่ทองคำ มีการจัดตั้งบ้านเรือนกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่น ที่กลุ่มตลาดห้วยจังหัน กลุ่มท่าตลาด ฯลฯ เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองใหม่ เมืองกำเนิดนพคุณ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอบางสะพาน ก็ได้มีการจัดตั้งตำบลต่าง ๆ ขึ้น เช่น ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลธงชัย ตำบลพงศ์ประศาสน์ ตำบลบางสะพานน้อย และตำบลป่าร่อน (ตำบลร่อนทองในปัจจุบัน) และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำบลให้มีความหมายกว้างขึ้นกว่าเดิม โดยเปลี่ยนจากตำบลป่าร่อนเป็น "ตำบลร่อนทอง"

 

 

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่หุบเขาสลับกับพื้นที่ราบ โดยมีหุบเขาทางทิศตะวันตกแลเป็นพื้นที่ราบลงมาทางทิศตะวันออก มีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ อากาศชุ่มชื้น มีลำคลองสายสั้น ๆ ไหลลงสู่พื้นที่ราบ

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทองมงคล อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนมะพร้าว ยางพารา ทุเรียน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

อำเภอบางสะพานน้อย

ตำบลช้างแรก

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลช้างแรก แต่เดิมมีสองครอบครัวไปตั้งโรงงานน้ำมันยาง (ภาษาท้องถิ่นเรียกน้ำมันชัน) พร้อมทั้งปลูกพืชต่าง ๆ ไว้เป็นอาหาร ต่อมามีหมอเฒ่าสงฆ์ได้ไปตั้งคอกช้างอยู่ที่คลองลำจริง วันหนึ่งมีช้างลูกอ่อน 2 เชือกมาเข้าคอก หมอเฒ่าสงฆ์นำเอาแม่ช้างไป ส่วนลูกช้างได้นำมาแลกกับหัวมันเทศและผักของครอบครัวทำน้ำมันยาง พื้นที่ตรงนี้จึงเรียกว่า "บ้านช้างแลก" ต่อมาปี พ.ศ.2481 ทางราชการได้สร้างถนนเพชรเกษมผ่าน กรมทางหลวงเขียนป้ายบ้านเป็น "บ้านช้างแรก" จึงเรียกชื่อดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

 • พื้นที่

ตำบลช้างแรกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทีว่าการอำเภอบางสะพานน้อย ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 8 กม. มีพื้นที่ 185,000 ไร่ มีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ยาวประมาณ 20 กม.

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางสะพาน ต.ปากแพรก และ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงโคนม ปลูกผัก

ตำบลปากแพรก

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลปากแพรก ชื่อ ปากแพรก เพราะมีลักษณะคลองใหญ่สองสายมารวมกัน มีลักษณะเป็นสองแพรก คือ คลองหนองห้วยฝาก และคลองลำชู บริเวณหมู่ที่ 2 และเป็น ตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่เดิม และต่อมาพื้นที่บางส่วนแยกเป็นตำบลช้างแรก

 • พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 30 ตร.กม. หรือ 18,750 ไร่ สภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ซึ่งติดต่อทะเลอ่าวไทย สภาพของดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, ประมง, ค้าขาย, รับจ้างทั่วไป

ตำบลทรายทอง

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลทรายทอง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางสะพานน้อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านในไร่ หมู่ 2 บ้านกำมะเสน หมู่ 3 บ้านชายทะเล หมู่ 4 บ้านฝั่งแดง หมู่ 5 บ้านบางเบิด หมู่ 6 บ้านบ่อไพ หมู่ 7 บ้านห้วยสัก หมู่ 8 บ้านทุ่งสีเสียด หมู่ 9 บ้านเขาปุก หมู่ 10 บ้านหนองหัดไท

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ อ.ประทิว จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

 

 

ตำบลไชยราช

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลไชยราช เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางสะพานน้อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไชยราช หมู่ 2 บ้านคอกอ้ายเผือก หมู่ 3 บ้านบางเจริญ หมู่ 4 บ้านทองอินทร์ หมู่ 5 บ้านหนองหิน หมู่ 6 บ้านหมากผู้

 • พื้นที่

ตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอ 22 กม. มีพื้นที่ประมาณ 166,000 ไร่

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

ตำบลบางสะพาน

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางสะพานเป็นตำบลดั้งเดิม สมัยตั้งแต่ยังไม่แยกเป็นอำเภอบางสะพานน้อย ยังรวมเป็นอำเภอบางสะพานใหญ่

 • พื้นที่

ตำบลบางสะพานพื้นที่ 87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,956 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินอุดมสมบูรณ์เหมาะทำการเกษตร

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พงศ์ประศาสน์ และ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ปะมง เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

 

อำเภอปราณบุรี

ตำบลปราณบุรี

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลปราณบุรี เป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอปราณบุรี มีทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เต็มพื้นจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะคู่ หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ และหมู่ที่ 7 บ้านหนองกา อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี บางส่วน 1 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 2 บ้านนาพะเนียด และอีก 2 หมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี คือ หมู่ที่ 5 บ้านตลาดบน และหมู่ที่ 6 บ้านตลาดล่าง

 • พื้นที่

ตำบลปราณบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,390 ไร่ เป็นพื้นที่ราบระหว่างเขา โดยมีเขานาน้อย เขาช่องมอญ เขาอ้ายโกร่ง อยู่ทางทิศตะวันออก มีแม่น้ำปราณบุรี ไหลผ่านทางตอนเหนือของตำบล พื้นที่มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม เช่นทำนา ทำพืชไร่

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศิลาลอย กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาน้อย ,ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ไร่สับปะรด ทำส่วนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขาย และรับจ้างทำงานในโรงงานสับปะรดบางส่วน

ตำบลหนองตาแต้ม

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองตาแต้ม เป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบล ของอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปราณบุรีไปทางทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที มีพื้นที่ทั้งหมด 160.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 100,569 ไร่ ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตาแต้ม บ้านหนองตาเย็น บ้านหนองตาเมือง บ้านต้นไทร บ้านห้วยพลับ บ้านห้วยแสลงพันธ์ บ้านหนองยิงหมี บ้านวังวนชลประทาน บ้านหนองไกรทอง บ้านหนองมะค่า บ้านป่าเขาเขียว

 • พื้นที่

ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ ลาดเชิงเขามาทางทิศตะวันออก (เดิมรวมพื้นที่ตำบลเขาจ้าว-ด้วย) พื้นที่สลับภูเขา เช่น เขาเขียว เขาหินเทิน เขาจำปา มีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหล่งน้ำสำคัญ คือ เขื่อนปราณบุรี โดยมีคลองส่งน้ำชลประทานผ่าน หมู่ที่ 1, 3 - 5 , 7 และ 8 พื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น ทำไร่ ทำสวน พื้นที่บางอยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัยทางราชการทหาร (เขต 1) และเขตป่าสงวน

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี และ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศิลาลอย กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ปลา กุ้ง และสัตว์อื่นๆ
ด้านเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะในการทำการเกษตร เช่น สับปะรด อ้อย มะม่วง ขนุน และข้าว เป็นต้น
ด้านอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 5 โรงงาน ทำให้ประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

ตำบลปากน้ำปราณ

 • ประวัติความเป็นมา

เดิมมีชื่อเรียกว่า "ปากคลองปราณ" เนื่องจากมีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านลงสู่ปากอ่าวทะเล และยังเป็นที่ตั้งสมาคมประมง แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาทางราชการได้เลี่ยนชื่อเป็น "ปากน้ำปราณ" และได้เรียกสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าลาดกระดาน หมู่ 2 บ้านปากน้ำปราณ หมู่ 3 บ้านปรือน้อย หมู่ 4 บ้านหนองบัว

 • พื้นที่

มีลักษณะเป็นแนวยาวลงมาติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นพื้นที่ภูเขาลอนราบสลับกับพื้นที่ พื้นที่ราบเทลงทะเล มีทุ่งใหญ่เขาเบญจพาส เขาเจ้าแม่ทับทิมอยู่ตอนเหนือของตำบลและเขาปรือน้อย เขากะโหลก อยู่ทางบริเวณตอนใต้สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร (ทำไร่ , ทำสวน) และประมง
อาชีพรอง อุตสาหกรรมในครัวเรือนและรับจ้างทั่วไป(ทำปลาหมึก)

 

ตำบลเขาจ้าว

 • ประวัติความเป็นมา

ต.เขาจ้าวได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยการแยกมาจากตำบลหนองตาแต้มมีเขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน คือ 1. หมู่บ้านเขาจ้าว 2.หมู่บ้านวังปลา 3.หมู่บ้านท่าทุ่ง 4.หมู่บ้านท่าวังหิน 5.หมู่บ้านกระทุ่น 6.หมู่บ้านแพรกตะลุย ซึ่งหมู่ที่ 6 จะมีหมู่บ้านของกลุ่มกะเหรี่ยงอาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่จะเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนทางทิศตะวันตก แล้วลาดต่ำลงในส่วนกลางกลายเป็นหุบเขาขนาดใหญ่และเริ่มมีภูเขาสลับซับซ้อนอีกทางทิศตะวันออกรวมพื้นที่ที่เป็นภูเขาประมาณ 184 ตร.กม.จากพื้นทีตำบลประมาณ 230 ตร.กม.

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศิลาลอย กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศเมียนม่าร์

 • อาชีพ

ทำสวน,ทำไร่ ,ค้าขายเลี้ยงสัตว์,รับจ้าง 

ตำบลวังก์พง

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังก์พง เป็นตำบลเก่าแก่ที่ตั้งมานานแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยภาคกลาง นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปราณบุรี ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเบญจพาส บ้านวังก์พง บ้านวังยาว บ้านหนองหอย บ้านฝั่งท่า บ้านท่ามะนาว และบ้านแก่งกระทิง

 • พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบเชิงเขา บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำไร่ ทำสวน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 65.008 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,630 ไร่

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับจ้างทั่วไป

ตำบลเขาน้อย

 • ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากในพื้นที่มีภูเขาเล็กๆ อยู่กึ่งกลางจองตำบล จึงเรียกกันว่า ตำบลเขาน้อย ภูเขานี้เป็นที่ตั้งของวัดเขาน้อย ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสีแยกปราณบุรี ปัจจุบันตำบลเขาน้อย เป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปราณบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 150,009 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 93,755.62 ไร่

 • พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบถึงดอนราบ มีแม่น้ำปราณไหลผ่านจากทางตอนเหนือเป็นแนวทางทิศตะวันตก ตัดผ่านเข้ากลางตำบลเป็นแนวเขตการติดต่อกับตำบลหนองตาแต้ม สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองตาแต้ม ,ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก รับราชการ และการเกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างทั่วไปและค้าขาย

อำเภอหัวหิน

ตำบลทับใต้

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลทับใต้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นช่วงที่ไทยกำลังเกิดศึกสงครามรบกับประเทศพม่าในขณะนั้น กองกำลังทหารหลวงของไทยได้มาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านทุ่งหลวง ของจังหวัดราชบุรี และได้จัดส่งทหารออกมาลาดตะเวนเพื่อหาข่าวของกองทัพพม่าแถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทราบข่าวว่ากองกำลังทหารของพม่าได้ใช้เส้นทางบ้านด่านสิงขร เป็นเส้นทางเดินทางเดินทัพที่จะผ่านเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาทางทิศใต้ กองทหารชุดลาดตะเวนของไทยจึงได้ยกกำลังออกลาดตะเวนมาตามลำห้วย และได้ตั้งกองทัพอยู่ที่บริเวณนั้นเรียกชื่อกองทัพว่า "ทับใต้" เมื่อสงครามสงบลงชาวบ้านจึงพากันอพยพกันมาสร้างบ้านเรือนและเรียกชื่อว่า "บ้านทับใต้" ต่อมาได้ยกฐานะเป็น "ตำบลทับใต้" มาจนถึงปัจจุบัน

 • พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร่เศษ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา

 

 

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองตาแต้ม ต.เขาน้อย และ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

ตำบลหนองแก

 • ประวัติความเป็นมา

ในอดีตหัวหินเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ราษฎรมีไม่มาก ต่อมาราษฎรในเขตท้องถิ่นอื่นมาประกอบอาชีพในหมู่บ้านดังกล่าวมากขึ้น ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวใหญ่และมีความเจริญมากขึ้น จึงได้สร้างทางรถไฟสายใต้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างโรงแรมรถไฟซึ่งเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งมีมาตรฐานเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวหัวหิน และในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังไกลกังวลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2469 เพื่อใช้เป็นที่แปรพระราชฐานเสด็จมาประทับแรมในห้วงฤดูร้อน และเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงคุณค่าและภาคภูมิใจของชาวหัวหินมาจนทุกวันนี้

 • พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเอียงลาดสู่ทะเล ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ จรดอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จรดตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย ประมง

ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอหัวหิน ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ 2 บ้านฟ้าประทาน หมู่ 3 บ้านป่าละอู หมู่ 4 บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 5 บ้านเฉลิมพร หมู่ 6 บ้านโคนมพัฒนา หมู่ 7 บ้านคลองน้อย หมู่ 8 บ้านเฉลิมราชพัฒนา หมู่ 9 บ้านโป่งสำโหรง หมู่ 10 บ้านหนองสะแก หมู่ 11 บ้านปากคลอง

 • พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 297 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีน้ำใช้ตลอดปี เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพพม่า

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

ตำบลบึงนคร

 • ประวัติความเป็นมา

แยกจากตำบลหนองพลับ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537

 • พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบึงนครส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ ลำธาร ลำห้วย เขื่อนกักเก็บน้ำ และน้ำตก

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ห้วยสัตว์ใหญ่

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ประมงน้ำจืด

ตำบลหัวหิน

 • ประวัติความเป็นมา

ในอดีตหัวหินเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ราษฎรมีไม่มาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านประมง ต่อมาราษฎรในเขตท้องถิ่นที่อื่น เช่น จังหวัดเพชรบุรีมาประกอบอาชีพในหมู่บ้านดังกล่าวมากขึ้นทำให้ชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้ขยายตัวใหญ่และมีความเจริญมากขึ้น จึงได้มีการสร้างทางรถไฟสายใต้ เมื่อ พ.ศ.2545 ตลอดจนได้มีการสร้างตำหนักบ้านพักตากอากาศของพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจำนวนมาก และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างโรงแรมรถไฟซึ่งเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งมีมาตรฐานเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวหัวหิน เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มีพักผ่อนตากอากาศในพื้นที่เมื่อ พ.ศ. 2468
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังไกลกังวลขึ้นเมื่อ พ.ศ.2469 เพื่อใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานเสด็จมาประทับแรมในห้วงฤดูร้อน สถานที่แห่งนี้นับเป็นสัญลักษณ์สง่างามทรงคุณค่าและเป็นที่ภาคภูมิใจเชิดหน้าชูตาของชาวหัวหินมาจนกระทั่งทุกวันนี้

 • พื้นที่

เป็นที่ราบเอียงลาดสู่ทะเล ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์สถานที่ท่องเที่ยวจำนวนหลายแห่ง

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ จรดตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จรดตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย ประมง

ตำบลหนองพลับ

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองพลับ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหัวหิน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวลัย หมู่ 2 บ้านหนองพลับ หมู่ 3 บ้านห้วยไทรงาม หมู่ 4 บ้านหนองยายอ่วม หมู่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 7 บ้านเนินตะเคียน หมู่ 8 บ้านละเมาะ หมู่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา หมู่ 10 บ้านหนองหอย

 • พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 220.8 ตร.กม. หรือประมาณ 138,000 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขามีที่ราบน้อย

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

 

ตำบลหินเหล็กไฟ

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลหินเหล็กไฟจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยใช้ชื่อ "เขาหินเหล็กไฟ เป็นชื่อตำบล และได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539

 • พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินปนทราย รวมพื้นที่ทั้งหมด 95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,375 ไร่

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

อำเภอสามร้อยยอด

ตำบลศาลาลัย

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลศาลาลัย แยกออกจากตำบลไร่เก่าเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2538 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเนินกรวด หมู่ 2 บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ 3 บ้านหนองเป่าปี่ หมู่ 4 บ้านศาลาลัย หมู่ 5 บ้านหนองน้ำกลัด หมู่ 6 บ้านหนองไพรวัลย์ หมู่ 7 บ้านต้นไทร

 • พื้นที่

สภาพพื้นทีโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศิลาลอย กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม แปรรูปผลไม้

 

ตำบลไร่เก่า

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลไร่เก่า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ 2 บ้านสามร้อยยอด หมู่ 3 บ้านตลาดไร่เก่า หมู่ 4 บ้านไร่ดินทอง หมู่ 5 บ้านห้วยขมิ้น หมู่ 6 บ้านหนองไทร หมู่ 7 บ้านเนินพยอม หมู่ 8 บ้านไร่เจริญ

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศิลาลัย กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไร่ใหม่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

 • อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
อาชีพรอง ค้าขาย รับจ้างทั่วไป

ตำบลศิลาลอย

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลศิลาลอย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยขวาง บ้านนาปุ่ม บ้านหนองคาง บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านในลุ่ม(บ้านลาดวิถี) บ้านเขาโป่ง บ้านหนองกลางดง บ้านเกาะนาน้อย

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาจ้าว ต.หนองตาแต้ม และ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไร่เก่า และ ต.ศาลาลัย กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

 • อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง ค้าขายและรับจ้างทั่วไป

 

 

 

ตำบลไร่ใหม่

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลไร่ใหม่ เดิมเป็นตำบลที่ขึ้นอยู่กับอำเภอกุยบุรี ต่อมาได้แยกออกจากอำเภอกุยบุรีไปขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.1บ้านชุกมะค่า ม.2 บ้านสิบแปดหุ้น ม.3 บ้านหนองแก ม.4 บ้านหนองจิก ม.5 บ้านเกาะไผ่ ม.6 บ้านไร่ใหม่ ม.7 บ้านวังไทร

 • พื้นที่

สภาพพื้นทีโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน เลี้ยงกุ้ง

ตำบลสามร้อยยอด

 • ประวัติความเป็นมา

ตำบลสามร้อยยอดเป็นตำบลหนึ่งในกิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัด ประมาณ 95 กม. และห่างจาก กิ่งอำเภอสามร้อยยอดประมาณ 20 กม. ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน

 • พื้นที่

ต.สามร้อยยอด มีลักษณะการปกครองเป็น อบต. และที่ทำการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด และเป็นพื้นที่ที่มีถนน รพช.ผ่านพื้นที่

 • เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ แนวเขาสามร้อยยอด และ ตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่

 

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อ

ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง

1. พระพิชัยชลสินธ์ (จันทร์ ไชยมงคล)

ไม่ทราบข้อมูล

2. พระพิชัยชลสินธ์ (สิงห์ ไชยมงคล)

ไม่ทราบข้อมูล

3. พระพิชัยชลสินธ์ (พุธ ไชยมงคล)

ไม่ทราบข้อมูล

4. หลวงบริบาลคีรีมาส (ิทม)

พ.ศ. 2436

5. พระพิบูลย์สงคราม (จร)

พ.ศ. 2444–2450

6. หม่อมเจ้าปรานีเนาวบุตร นวรัตน

พ.ศ. 2450–2458

7. พระยาสวัสดิ์คีรีศรีสมันตราษฎรนายก

พ.ศ. 2458–2471

8. อำมาตย์เอกหม่อมเจ้าทองเติม ทองแถม

พ.ศ. 2471–2476

9. หลวงภูวนารถนรานุบาล

พ.ศ. 2476–2478

10. พระบริหารเทพธานี

พ.ศ. 2478–2479

11. หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์

พ.ศ. 2480

12. หลวงวิมลประชาภัย

พ.ศ. 2480 –2481

13. นาวาโทขุนจำนงภูมิเวท

พ.ศ. 2481

14. ขุนบำรุงรัตนบุรี

พ.ศ. 2481–2484

15. นาวาโทสุรชิตชาญฤทธิ์รณ สุวรรณโนดม

พ.ศ. 2485–2487

16. นายแม้น อรจันทร์

พ.ศ. 2482–2487

17. ขุนสำราญราษฎร์บริรักษ์

พ.ศ. 2487–2488

18. นายอุดม บุญยประสพ

พ.ศ. 2488–2489

19. ขุนสนิทประชาราษฎร์

พ.ศ. 2489–2490

20. ขุนปัญจพรรคพิบูล (พิบูล ปัญจพรรค์)

พ.ศ. 2490–2491

21. นายถนอม วิบูลย์มงคล

พ.ศ. 2491–2492

22. นายแสวง พิมทอง

พ.ศ. 2492–2494

23. นายประสงค์ อิศรภักดี

พ.ศ. 2494–2495

24. นายอรรถ วิสูตรโยธาพิบาล

พ.ศ. 2495

25. พันตำรวจเอกจำรัส โรจนจันทร์

พ.ศ. 2495–2496

26. นายแสวง รุจิรัตน์

พ.ศ. 2496

27. พันตำรวจเอกตระกูล วิเศษรัตน์

พ.ศ. 2496–2497

28. นายประสงค์ อิศรภักดี

พ.ศ. 2497–2499

29. นายสอาด ปายะนันท์

พ.ศ. 2499–2503

30. นายประจักษ์ วัชรปาน

พ.ศ. 2503–2510

31. นายประหยัด สมานมิตร

พ.ศ. 2510–2513

32. นายสุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์

พ.ศ. 2513–2515

33. นายสุชาติ พัววิไล

พ.ศ. 2515–2518

34. นายสอาด ศิริพัฒน์

พ.ศ. 2518–2519

35. นายปฐม สุทธิวาทนฤพุฒิ

พ.ศ. 2519–2522

36. นายมานิต วัลยะเพ็ชร์

พ.ศ. 2522–2523

37. นายเสน่ห์ วัฑฒทาธร

พ.ศ. 2523–2525

38. นาวาเอกจำลอง ประเสริฐยิ่ง

พ.ศ. 2525–2526

39. นายบรรโลม ภุชงคกุล

พ.ศ. 2526–2528

40. หม่อมหลวงภัคศุก กำภู

พ.ศ. 2528–2529

41. นายบุญช่วย ศรีสารคาม

พ.ศ. 2529–2532

42. ร้อยเอกอำนวย ไทยานนท์

พ.ศ. 2532–2537

43. นายกอบกุล ทองลงยา

พ.ศ. 2537–2539

44. นายประสงค์ พิทูรกิจจา

พ.ศ. 2539–2547

45. นายกิตติพงษ์ สุนานันท์

พ.ศ. 2547–2549

46. นายประสงค์ พิทูรกิจจา

พ.ศ. 2549–2551

47. นายปานชัย บวรรัตนปราณ

พ.ศ. 2551–2552

48. นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล

พ.ศ. 2552–2558

49. นายทวี นริสศิริกุล

พ.ศ. 2558–ปัจจุบัน

ผู้บริหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

     นายพัลลภ  สิงหเสนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     0-3261-1028

 

                                                      นายโชตินรินทร์  เกิดสม                                              

       รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 0-3261-1182

             

 

         นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร

                             รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                  

      0-3260-4607

 

       

นายธีรพันธ์ นันทกิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     0-3260-2359

 

Read 1016 times Last modified on 08/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.