กฟผ. จัดบูธนิทรรศการให้ข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า ภารกิจ กฟผ. และบริการจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) ให้กับผู้ร่วมงาน ในงาน “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่”

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ปฏิบัติงานกองพัฒนาศักยภาพชุมชน ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ร่วมกับโรงไฟฟ้าน้ำพอง จัดบูธนิทรรศการให้ข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า ภารกิจ กฟผ. และบริการจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) ให้กับผู้ร่วมงาน ในงาน “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ วัดศรีบุญเรือง ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน โอกาสนี้ได้สื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา

DATE: 09/10/2019

Client: -