กฟผ. ร่วมพิธีเปิดโครงการ "วัดโตนดสร้างชาติ สร้างอาชีพ" ซึ่งจัดโดยชมรมนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8

       22 กันยายน 2562 ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "วัดโตนดสร้างชาติ สร้างอาชีพ" ซึ่งจัดโดยชมรมนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8 กลุ่มประเทศกรีนแลนด์ สถาบันการสร้างชาติ นำโดย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานชมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วัดโตนดเป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้างอาชีพในชุมชน โดยมีนายอำนวย ปติเส อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติในการร่วมพิธี และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ณ วัดโตนด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

DATE: 09/10/2019

Client: -