กฟผ. ร่วมกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2562

       20 กันยายน 2562 กฟผ. โดยผู้แทน อชค. นายฐานะ อินทรปัญญา หสชร-พ. และผู้ปฏิบัติงาน กสกช-พ.  ร่วมกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2562 ณ บริเวณป่าชายเลน หมู่ที่ 6 (ซอยจันทร์เกษม) ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และนายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยผู้ร่วมกิจกรรมส่วนราชการ,เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา , อบต.สองคลอง , กำนัน-ผญ. , โรงเรียนแสมขาว  และโรงเรียนสองคลอง พร้อมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าบางปะกง ทั้งนี้ กฟผ. ได้สนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมครั้งนี้

DATE: 09/10/2019

Client: -