กฟผ. สนับสนุนเก้าอี้พลาสติกสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับชุมชนในพื้นที่ต.บางปู และบางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

       10 กันยายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) สนับสนุนเก้าอี้พลาสติก จำนวน 700 ตัว สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบล บางปู และบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

หมู่ 1 ตำบลบางปู ส่งมอบ ณ ศาลเจ้าพ่อพระราม โดยมีนายชาตรี นิ่มสงวน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 เป็นผู้รับมอบ

หมู่ 2 ตำบลบางปู ส่งมอบ ณ ศาลเจ้าพ่อหม่อง โดยมีนางมณฑา อภิชญารักษ์ อดีตกำนันตำบลบางปู นายดิเรก อ่ำแพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และนายวิชาญ โปร่งแก้วงาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2  เป็นตัวแทนผู้ใหญ่บ้านรับมอบ

หมู่ 3 และ หมู่ 4 ตำบลบางปู ส่งมอบ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม โดยมีนายสมาน ปิ่นอยู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เป็นผู้รับมอบ

หมู่ 5 ตำบลบางปูใหม่ ส่งมอบ ณ ศาลเจ้าแม่จันทร์เทวี โดยมีนายนกเขา ท้วมกลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5  เป็นผู้รับมอบ

DATE: 09/10/2019

Client: -