กฟผ. เข้าพบผู้ใหญ่บ้านและชุมชนในพื้นที่ เพื่อสานสัมพันธ์และหารือในเรื่องของกิจกรรมที่ กฟผ. จะจัดร่วมกับชุมชน

      10 กันยายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นายสุพจน์ บุญแก่น หัวหน้ากองสานสัมพันธ์และกิจกรรมชุมชน (กสกช-พ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กสกช-พ. เข้าพบกับนายนกเขา ท้วมกลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 8 คน เพื่อสานสัมพันธ์ และหารือในเรื่องของกิจกรรมที่ กฟผ. จะจัดร่วมกับชุมชน ได้แก่ การประชุมสัญจร การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และการนำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าเก็บข้อมูลในพื้นที่ เป็นต้น

DATE: 09/10/2019

Client: -