กฟผ. ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูของโรงเรียนในเขตอำเภอทับสะแก เข้าศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา

       วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนการศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะงานอาชีพวิถีชุมชน โดยชมรมครูอำเภอทับสะแก ในการนี้ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ลงพื้นที่ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูของโรงเรียนในเขตอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓๓ คน นำโดย ดร.ไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ อาจารย์ไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์ ประธานชมรมครูอำเภอทับสะแก เข้าศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานอาชีพวิถีชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผ้าทอมือบ้านเชี่ยวหลาน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเขาชิงชัน

DATE: 09/10/2019

Client: -