กฟผ. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและขอบคุณเครือข่ายในวาระเกษียณอายุราชการ

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดยนายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า (ชพผ.) และนายบุญฤทธิ์ ศิริปาณี ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า และขอบคุณเครือข่ายในวาระเกษียณอายุราชการ แด่พลเรือเอกจักรชัย ภู่เจริญยศ อดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือ/อดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ พลเรือเอกนวพล ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

DATE: 04/10/2019

Client: -