กฟผ. เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอทับสะแก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านจักรบน ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยแผนกพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ และแผนกพัฒนาชุมชนและสังคม เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอทับสะแก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านจักรบน ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก เป็นประธานในพิธี ในการนี้ หพร-พ. ได้ขึ้นกล่าวถึงการดำเนินงานของ อชค. เพื่อสร้างการรับรู้อันดีต่อ กฟผ. พร้อมทั้ง หพช-พ. ได้ร่วมจัดบูธให้ความรู้เรื่องจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) และแจกจุลินทรีย์ขยายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

DATE: 11/09/2019

Client: -