กฟผ. มอบเช็คเงินสดเพื่อสนับสนุนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  กฟผ. นำโดย นายบุญฤทธิ์ ศิริปาณี อชค. และนายภักดี ปฏิทัศน์ ช.อฟต-2. มอบเช็คเงินสด จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ

DATE: 11/09/2019

Client: -